کد خبر: 217432 A

قرار بر این شد جلسه آتی آوریل سال آینده در کشور ارمنستان برگزار شود و تا پایان سپتامبر سال ۲۰۱۵ فرمهای معرفی منطقه به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره تکمیل و به دفتر برنامه انسان و کره مسکون در یونسکو ارسال شود.

نشست مشترک کارشناسی ایران و ارمنستان در خصوص منطقه حفاظت شده و ذخیره‌گاه زیستکره دیزمار و آرویک با حضور مدیران و کارشناسان حفاظت محیط زیست ایران و ارمنستان در محل مرکز پایش زیست محیطی رودخانه ارس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، گفت: در این نشست اجرای تفاهمات قبلی فی مابین ایران و ارمنستان در توجه به مسایل زیست محیطی مورد بحثو گفت و گو قرار گرفت.

حمید قاسمی با بیان اینکه در این نشست بر اساس اهداف تعریف شده برای ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره زمینه برای همکاریهای مشترک فرهنگی –زیست محیطی تبیین افزود: در این نشست بررسی مجدد کریدورهای پیشنهادی و زمینه‌های لازم برای احیا کریدورهای مشترک حیات وحش با امعان نظر به محدودیت‌های امنیتی و سیاسی بحثو مطالعات اکولوژیک مشترک برای گونه‌های کل و بز و پلنگ که امکان تردد در شرایط فعلی دارند انجام پذیرفت.

وی خواستار همکاریهای بیشتر در زمینه جلوگیری از قاچاق گونه‌های جانوری و گیاهی در معرض تهدید شد و افزود: قرار بر این شد جلسه آتی آوریل سال آینده در کشور ارمنستان برگزار گردد و تا پایان سپتامبر سال ۲۰۱۵ فرمهای معرفی منطقه به عنوان ذخیره گاه زیست گره تکمیل و به دفتر برنامه انسان و کره مسکون در یونسکو ارسال شود.

قاسمی خاطرنشان کرد: احیا و ترمیم زیستگاه‌‌های آسیب دیده در دو سوی مرز، افزایش توان اقتصادی دو طرف، افزایش مناسبات مرزی و ضریب حفاظتی منطقه، معرفی و ترویج فرهنگ بومی و مبارزه با قاچاق گونه‌های در حال انقراض از جمله اهداف همکاری ‌های دو کشور است.

در این نشست که به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در مرز نوردوز برگزار شد، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، فرماندار جلفا، آرام آقاسیان رییس بخش مناطق حفاظت شده ویژه مدیریت منابع زیستی وزارت محیط زیست ارمنستان، آرمن گئورگیان مدیرعامل دبیرخانه متحد فرامرزی قفقاز جنوبی حضور داشتند.

ارمنستان ایران ترویج فرهنگ جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست زیست محیطی فرماندار قفقاز محیط زیست یونسکو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر