کد خبر: 219910 A

این ویژه نامه شامل مطالبی از جمله در مکتب عشق؛ ویژگی ها و زیبایی های اشعار عاشورایی اردبیل و تبریز، دامی با نام فرمالیسم مذهبی، آسیب شناسی اشعار عاشورایی از قرن هشتم تا زمان حاضر و… است.

رئیس حوزه هنری استان آذربایجان شرقی از انتشار ویژه نامه جستاری در آسیب شناسی فرهنگ و هنر عاشورایی با عنوان «خط سرخ عشق» خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن میلانی گفت: این ویژه نامه شامل مطالبی از جمله در مکتب عشق؛ ویژگی ها و زیبایی های اشعار عاشورایی اردبیل و تبریز، دامی با نام فرمالیسم مذهبی، آسیب شناسی اشعار عاشورایی از قرن هشتم تا زمان حاضر، گزارش‌های نادرست از حادثه‌ کربلا و تحریفات عاشورا؛ عامل و پیامدهای آن، معرفت حسینی نباید محدود به زمان خاصی باشد، از غدیر تا عاشورا، عاشورا هستۀ اصلی ادبیات عاشورایی و خط سرخ عشق؛ بررسی اجمالی سیر و تحول شعر عاشورایی در آذربایجان است.

وی با بیان اینکه فرهنگ عاشورا، فرهنگی برخاسته از متن قرآن کریم و سیره اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است تأکید کرد: با توجه به اینکه فرهنگ عاشورا، برخاسته از متن قرآن است لذا بایستی بدعت های تنیده شده بر پیکره عاشورا زدوده شود.

میلانی افزود: همواره مخلوط شدن بعضی از عوامل غلط فرهنگی به رسوم سوگواری ها باعثبهانه‌سازی برای دشمنان گردیده و به همین خاطر ویژه نامه عاشورایی خط سرخ عشق منتشر شده تا این آسیب ها را بررسی کند.

ویژه نامه عاشورایی «خط سرخ عشق» توسط واحد آفرینش های ادبی، واحد هنرهای تجسمی و روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی منتشر شده است.

آذربایجان شرقی ادبیات استان آذربایجان شرقی بیت عصمت و طهارت زیبایی شعر عشق فرهنگ و هنر قرآن هنرهای تجسمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر