کد خبر: 219937 A

کارشناسان، اساتید دانشگاه و عموم شهروندان می‌توانند پیشنهادها، نظرات و ایده‌های خود در خصوص محورهای مختلف برنامه و بودجه سال ۱۳۹۴، به نشانی S. najafi @ tabriz. ir ارسال کنند.

مقدمات تهیه و تدوین برنامه و بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری تبریز، آغاز شده و در روزهای آتی با برگزاری نشست‌ها و کارگروه‌های متعدد تخصصی، پیگیری می شود.

به گزارش ایلنا، برنامه و بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری تبریز پس از تدوین نهایی در بخش‌های مختلف عمرانی و اجتماعی، به شورای اسلامی این شهر ارایه شده و با تصویب این شورا، روند اجرایی شهرداری تبریز در سال آتی خواهد بود.

بر همین اساس با توجه به اهتمام شهرداری تبریز، در بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و عموم شهروندان، نظرسنجی ذیل به عنوان معیار مهم تدوین برنامه و بودجه سال ۹۴ مورد توجه خواهد بود.

این نظرسنجی به شرح زیر است: به نظر شما در تدوین برنامه و بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری تبریز، کدام موضوع باید به عنوان اولویت نخست برنامه‌ریزان شهری مطالعه و تدوین شود؟

۱) وجود شاخص و محوربودن برنامه در تدوین بودجه ۲) محور بودن پروژه‌ها(عمران، شهرسازی و…) ۳) در نظر گرفتن پیشنهادهای شهروندان۴) مبنا قرار گرفتن اصول برنامه‌ریزی توسعه پایدار و ظرفیت برد

بر پایه این گزارش کارشناسان، اساتید دانشگاه و عموم شهروندان می‌توانند با ارسال پیشنهادها، نظرات و ایده‌های خود در خصوص محورهای مختلف برنامه و بودجه سال ۱۳۹۴، به نشانی S. najafi @ tabriz. ir و یا از طریق قسمت نظرات همین نظرسنجی در سایت، شهرداری تبریز این نهاد را در تهیه یک برنامه دقیق و جامع یاری کنند.

برنامه و بودجه بودجه توسعه پایدار شاخص شورای اسلامی شهرداری سال شهروندان تبریز تدوین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر