کد خبر: 222541 A

پنبه استحصالی کشاورزان پنبه کار توسط مرکز خرید گون گورمز شهرستان خدا آفرین خریداری می شود.

رئیس اداره بازرگانی تعاونی روستایی استان آذربایجان شرقی از خرید یک هزارو ۷۱۵ تن وش پنبه تضمینی توسط شبکه تعاونی های روستائی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهرآرا با بیان اینکه پنبه استحصالی کشاورزان پنبه کار توسط مرکز خرید گون گورمز شهرستان خدا آفرین خریداری می شود، گفت: از کشاورزان پنبه کار منطقه خدا آفرین درخواست می شود با توجه به استقرار مرکز خرید پنبه تضمینی درمنطقه، نسبت به تحویل پنبه استحصالی اقدام کنند.

آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی پنبه خرید تن تضمینی کشاورزان خریداری آفرین وش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر