کد خبر: 222571 A

با ایجاد تغییراتی در اساسنامه در آینده نزدیک این اتحادیه به نام اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی گندمکاران و باغداران استان تغییر نام داده و خدماتی را در این بخش ارایه خواهد داد.

سرپرست اداره آموزش تعاون روستائی استان آذربایجان شرقی از ساماندهی اتحادیه تعاونی کشاورزی گندمکاران استان آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا مظلومی هدف از این اقدام را فعال و توانمندسازی تشکل‌های بخش کشاورزی در استان و تسهیل در ارائه خدمات به فعالین این بخش عنوان کرد و گفت: با برگزاری مجمع عمومی عادی با حضور ۱۵ شرکت تعاونی گندمکاران و باغداران استان ساماندهی اتحادیه تعاونی کشاورزی گندمکاران استان انجام شد.

وی افزود: طبق اساسنامه شرکت تعاونی گندمکاران استان این اتحادیه می‌تواند در زمینه باغبانی نیز خدمات به فعالین بخش باغبانی استان ارائه نماید لذا در آینده نزدیک با ایجاد تغییراتی در اساسنامه، این اتحادیه به نام اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی گندمکاران و باغداران استان تغییر نام خواهد کرد.

گفتنی است پس از انتخابات ۵ نفر به عنوان اعضاء هیئت مدیره اتحادیه، یک نفر بازرس و یک نفر بعنوان مدیرعامل انتخاب شد.

آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی انتخابات بخش کشاورزی کشاورزی هیئت مدیره استان تعاونی اتحادیه گندمکاران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر