کد خبر: 222789 A

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز:

با اتصال اتوبان جدیدی که در امتداد اتوبان شهید کسایی احداثخواهد شد به این منطقه و جاده تبریز صوفیان، شاهد رونق اقتصادی در منطقه خواهیم بود.

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز گفت: توسعه غرب تبریز علاوه بر اینکه باعثمحرومیت زدایی و برخوردارشدن این منطقه از تبریز می شود باید در اقتصاد شهر نیز تاثیر گذار باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا محبوب عبداله پور در بازدید خبرنگاران از پروژه های عمرانی، خدماتی و مشارکتی شهرداری منطقه ۶ تبریز اظهار داشت: با اتصال اتوبان جدیدی که در امتداد اتوبان شهید کسایی احداثخواهد شد به این منطقه و جاده تبریز صوفیان، شاهد رونق اقتصادی در منطقه خواهیم بود.

وی با اشاره به ضرورت اتصال راههای منطقه شهرک مبل و خودرو و شهرک صنفی صنعتی مایان به تبریز خاطرنشان کرد: ایجاد کنار گذر شرقی و اتصال آن به رینک های ترافیکی تبریز باعثمی شود از هر نقطه از تبریز به این منطقه به سهولت دسترسی داشته باشیم.

عبداله پور با اشاره به اینکه کاربری های کارگاهی ایجاد شده در شهرک صنفی صنعتی مایان در اختیار شهروندان و متقاضیان قرار خواهد گرفت اظهار داشت: احداثاین شهرک ر راستای مناف شهروندان صورت گرفته است.

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز با اعلام اینکه در سالهای گذشته خدمات رسانی کمی در منطقه ۶ تبریز صورت گرفته است گفت: در سال ۹۳ بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال برای آسفالت معابر، هدایت آب های سطحی و جدول گذاری و تعویض جدول ها در این منطقه هزینه شده است.

وی با اشاره به احداثدو پارک محله ای در منطقه ۶ در طول سال اظهار داشت: تعریض جاده سنتو و پل جاده بر روی رودخانه میدان چایی از دیگر پروژه های مهم شهرداری منطقه ۶ تبریز به شمار می رود.

عبداله پور با اشاره به هزینه ۵۰ میلیارد ریالی تعریض پل جاده سنتو بر روی میدان چایی افزود: ضلع شرقی و مسیر تبریز – صوفیان این پروژه توسط شهرداری منطقه چهار و ضلع غربی جاده سنتو در مسیر صوفیان به تبریز توسط شهرداری منطقه ۶ تعریض شده است.

اقتصاد جاده جدول خدمات رسانی خودرو شهرداری منطقه عمرانی تبریز فنی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر