کد خبر: 229597 A

با دستور تلفنی استاندار آذربایجان شرقی و ظرف سه روز

در پی انتشار خبری در شبکه استانی سهند مبنی بر عدم برخورداری ساکنین روستای کریشان از توابع خداآفرین از نعمت آب و برق و گاز که به دلیل جابجایی روستا بود و به دنبال آن دستور استاندار آذربایجان شرقی مبنی بر رفع سریع این مشکلات، شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی، بلافاصله با بسیج تمامی امکانات اجرایی و فنی ظرف سه روز با احداثامکانات لازم برق رسانی به این روستا را به انجام رساند.

روستای جابجا شده کریشان از توابع خداآفرین در آذربایجان شرقی از نعمت برق برخوردار شد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق نیروی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در تبریز با اعلام این مطلب گفت: در پی انتشار خبری در شبکه استانی سهند مبنی بر عدم برخورداری ساکنین روستای کریشان از توابع شهرستان خداآفرین از نعمت آب و برق و گاز که به دلیل جابجایی روستا بود و به دنبال آن دستور استاندار آذربایجان شرقی مبنی بر رفع سریع این مشکلات، شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی، بلافاصله با بسیج تمامی امکانات اجرایی و فنی اقدامات ضربتی برای احداثشبکه تأمین برق روستایی را با تلاش مدیریت های توزیع برق کلیبر و خداآفرین آغاز کرد.

سرافراز افزود: عملیات اجرایی برق رسانی به روستا در عرض سه روز پس از دستور تلفنی استاندار به وی، به اتمام رسید و مراسم بهره برداری از برق رسانی به روستای جابجا شده کریشان روز گذشته در محل اسکان جدید برگزار شد.

بر پایه این گزارش این پروژه با هزینه ای بالغ بر یک میلیاردو پانصد میلیون ریال شامل احداثخط هوایی ۲۰ کیلو ولت به طول ۵/۲ کیلومتر، نصب تیر به تعداد ۱۸ اصله، احداثخط ۴۰۰ ولت هوایی به طول ۵۴۰ متر به صورت کابل خودنگهدار، نصب پست هوایی به تعداد یک دستگاه و واگذاری انشعاب به تعداد ۲۳ مشترک به اجرا درآمده است.

آذربایجان شرقی برق بسیج گاز مدیر عامل شرکت مشکلات روستای نعمت کریشان خداآفرین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر