کد خبر: 234818 A

این اساسنامه با برگزاری جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تبریز به تصویب رسید.

اساسنامه سازمان توسعه گردشگری شهرداری کلانشهر تبریز در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا، جلسه کمیسیون فرهنگی، ورزشی، آموزشی و اجتماعی شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز با حضور تمامی اعضای کمیسیون فوق الذکر در محل سازمان توسعه گردشگری برگزار شد.

جلسه این هفته کمیسیون فرهنگی شورای شهر با موضوع بررسی اساسنامه سازمان گردشگری شهرداری بود که اساسنامه سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز مورد تصویب کلیه اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

در این اعضاء کمیسیون ضمن یادآوری وظایف سازمان توسعه گردشگری خواستار تلاش بیشتر و هدفمند این سازمان با استفاده از پتانسیل و ظرفیت‌های کلان‌شهر تبریز جهت ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقاء جایگاه گردشگری تبریز در عرصه ملّی و بین المللی شدند.

سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز در راستای توسعه گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های گسترده توریستی و صیاحتی شهر باستانی تبریز تشکیل شده است.

استفاده از ظرفیت باستانی شورای اسلامی شورای اسلامی شهر شورای شهر شهرداری کلان شهر گردشگری سازمان تبریز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر