کد خبر: 235708 A

دکتر اسماعیل زاده، با انتشار مقاله ای تحت عنوان " مطالعه حباب های درشت در حضور میدان الکتریکی جریان مستقیم " در یکی از معتبرترین نشریه دنیا با ۲۳۴ بار استناد به عنوان یکی از مقالات پراستناد در پایگاه استنادی(ISI) معرفی شده است.

مقاله دکتر اسماعیل اسماعیل زاده، استاد بازنشسته دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز به عنوان یکی از مقالات پراستناد در پایگاه استنادی(ISI) انتخاب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، دکتر اسماعیل زاده، با انتشار مقاله ای تحت عنوان " مطالعه حباب های درشت در حضور میدان الکتریکی جریان مستقیم " در یکی از معتبرترین نشریه دنیا(

Colloids and surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. ۴۳۶,۶۰۴-۶۱۷,۲۰۱۳, Elsevier) با ۲۳۴ بار استناد به عنوان یکی از مقالات پراستناد در پایگاه استنادی(ISI) معرفی شده است.

بر اساس این گزارش، همچنین یکی دیگر از مقالات وی تحت عنوانExperimental investigation of hydrodynamics and heat transfer characteristics of γ - Al۲O۳ / water under laminar flow inside a horizontal tube, International Journal of Thermal science, Vol. ۶۳,۳۱-۳۷,۲۰۱۳, Elsevier به عنوان موضوع داغ انتخاب و نیز مقاله تحت عنوان(Electric field induced sheeting and breakup of dielectric liquid jets) در نشریه انجمن فیزیک آمریکا به نام[۲۰۱۴,۲۶. vol, Physics of Fluidsچاپ و یکی از تصاویر مقاله روی جلد این نشریه انتخاب شده است.

یادآور می شود: از این استاد بازنشسته دانشگاه تبریز که در سال ۱۳۹۰ به افتخار بازنشستگی نایل آمد، در مدت سه سالبعد از بازنشستگی تا به امروز حدود ۳۰ مقاله در مجلات معتبر دنیا(ISI) منتشر نموده است.

همچنین در سال جاری وی به عنوان استاد بازنشسته فعال در عرصه پژوهشی از سوی دانشگاه تبریز انتخاب و در هفته پژوهش از وی تقدیر به عمل آمد.

دکتر اسماعیل اسماعیل زاده، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه مدارک دوره های کارشناسی و کارشناسیارشد و دکترای خود را نیز به ترتیب در سال های ۱۳۴۹ و ۱۳۵۲ و ۱۳۵۵ در رشته مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک و ماشین آلات از دانشگاه تبریز و ازدانشگاه پاریس VI در رشته مهندسی مکانیک گرایش سیالات و انتقال حرارت اخذ کرده است.

این استاد دانشگاه تبریز از سال ۱۳۵۶ به عنوان عضو هیات علمی به استخدام دانشگاه تبریز درآمد و دوره فوق دکتری خود را طی دو فرصت مطالعاتی در سال های ۱۳۶۷ و ۱۳۷۲ در دانشگاه کیوتو ژاپن طی کرده است.

راهنمایی و مشاورهبیش از۱۰۰ پایان نامه کارشناسی ارشد، ۲۰ رساله دکتری، چاپ و ارایه بیش از ۶۰ مقاله در کنفرانس های داخلی و بین المللی، انتشار ۴۰ مقاله در مجلات ISI و ۳۰ مقاله در نشریات علمی و پژوهشی، انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه تبریز در سال ۷۳و۹۳، استاد پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسی مکانیک در سال ۸۶،۸۸ و استاد برجسته انجمن مهندسان مکانیک ایران در سال ۱۳۸۹، از جمله سوابق علمی و پژوهشی وی می باشد.

همین گزارش حاکی است؛ مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه تبریز، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی، مدیر گروه مهندسی مکانیک، عضو هیات مدیره شرکت تولید برق آذربایجان، موسس و رییس جهاد سازندگی منطقه شمالغرب، سرپرست آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی حرارت و سیالات و تاسیس چندین آزمایشگاه تحقیقاتی در دانشگاه تبریز و راه اندازی مجله دانشکده فنی و مهندسی مکانیک این دانشگاه و مجله بین المللی کاربرد سیالات(JAFM) از جمله سوابق اجرایی این استاد بازنشسته در سال های اخیر بوده است.

استاد دانشگاه ایران بازنشستگی برق روابط عمومی ژاپن کارشناسی ارشد کشاورزی معاون مکانیک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر