کد خبر: 239086 A

بر این اساس کل روستاهای استان آذربایجان شرقی براساس این برنامه ریزی دارای کارشناس می باشند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: برای اولین بار سند تدبیر و توسعه با ۱۰ هسته کلیدی برای توسعه کشاورزی اولین بار در این استان تهیه شده که مهمترین موضوع آن راه اندازی زنجیره های تولید است.

به گزارش خبرنگار ایلنا کریم مهری امروز در نشستی با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی کشور با بیان اینکه برای اولین بار در آذربایجان شرقی جذب نیروهای کارشناسی با پهنه بندی تعداد کارشناس به تناسب تعداد روستاها شرح وظایف تعریف شده است اظهار داشت: بر این اساس کل روستاهای استان آذربایجان شرقی براساس این برنامه ریزی دارای کارشناس می باشند.

وی با بیان اینکه برای راه اندازی زنجیره تولید در واحدهای کشاورزی، اتحادیه های کشاورزی و دامداری می توانند نقش اساسی ایفا کنند افزود: هدف اصلی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی، حمایت از تشکل های کشاورزی به صورت جمعی است.

مهری با بیان اینکه بر اساس آمار حدود ۲۴۵ هزارنفر بهره بردار در بخش کشاورزی استان داریم خاطرنشان کرد: این میزان بهره بردار کشاورزی مستلزم حمایت های مالی و تامین نقدینگی برای پایداری واحدهای تولیدی هستند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه مادر تشکیل صندوق های حمایت از توسعه کشاورزی در شهرستان ها جدی هستیم ادامه داد: با تمام توانمان از این صندوق ها حمایت می کنیم که مسائل مالی بهره برداران در همان شهرستان مربوطه حل و فصل شود.

مهری با بیان اینکه مسائل قانونی و دستورالعمل ها، اهداف و کارکرد صندوق، مستلزم بازنگری و تجدید نظر می باشد ادامه داد: برای خرید توافقی یا تضمینی محصولات کشاورزی درشرایط خاص با حمایت مالی صندوق می توان نسبت به تنظیم بازار محصولات کشاورزی اقدام نمود.

آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی بخش کشاورزی تنظیم بازار سرمایه گذاری کارشناسی کشاورزی محصولات کشاورزی نقدینگی توسعه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر