کد خبر: 242037 A

معاون جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

در مورد آبهای سطحی سازمان جهادکشاورزی می‌تواند برابر مواد ۱۸ و ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه های موجود اقدام کند که متاسفانه این قانون مغفول مانده بود که اگر به مرحله اجرا درآید ضمن مدیریت آبهای سطحی، از آنها نیز استفاده صحیح می‌شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: در موردآب های سطحی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی می تواند نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه ای موجود اقدام نماید.

به گزارش خبرنگار ایلنا اکبرفتحی امروز در حاشیه نشست مدیران بازرسی استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه انجام کار شبکه های آبیاری درجه ۱ و ۲ به عهده سازمان آب منطقه ای می باشد افزود: مراحل ۳ و ۴ این شبکه ها که داخل مزرعه است به عهده جهاد کشاورزی بوده که از طریق مناقصه به مشاورین واگذار می شود تا درصد خطا و تخلف به کمترین حد برسد.

وی با اشاره به اجرای سیستمهای نوین آبیاری و بهینه کردن مصرف آب به وسیله آبیاری های تحت فشار به صورت قطره ای در باغات و بارانی در مزارع ادامه داد: برای اجرایی نمودن سیستم های آبیاری تحت فشار برای آبیاری قطره ای مبلغ ۶۵ میلیون ریال، آبیاری بارانی ۵۰ میلیون ریال و آبیاری کم فشار ۳۲ میلیون ریال یارانه پرداخت می شود و ۱۵ درصد باقیمانده نیز آورده شخصی خود بهره برداران می باشد که سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در این راستا برای بقیه هزینه های طرح مازاد بر سهم بلاعوض دولتی، تسهیلات از بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در نظر گرفته است.

فتحی با بیان اینکه برای اجرای آبیاری تحت فشار و هر نوع استفاده از آب برابر قانون توزیع عادلانه آب باید از آب منطقه ای مجوز گرفته شود ادامه داد: اما در مورد آب های سطحی سازمان جهادکشاورزی شخصاً می تواند برابر مواد ۱۸ و ۱۹ قانون مذکور نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه های موجود اقدام نموده و مجوز بدهد که متاسفانه این قانون مغفول مانده بود که اگر به مرحله اجرا درآید ضمن مدیریت آب های سطحی، از آنها نیز استفاده صحیح می شود.

آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی بخش کشاورزی جهاد کشاورزی سرمایه گذاری قانون کشاورزی مناقصه یارانه آب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر