کد خبر: 242171 A

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تبریز:

برای جلوگیری از وقوع جرایم مربوط به حوادثآسانسور که منجر به ایجاد صدمات بدنی شهروندان به لحاظ عدم رعایت اصول فنی و ضوابط تعیین شده در نصب و تجهیز آسانسورها شده است، با صدور دستور قضائی دادستان به اداره کل استاندارد، این اداره ملزم است تا نسبت به بازدید و بازرسی از آسانسورهای منصوبه در اماکن دولتی، ساختمان های بزرگ مسکونی و کلینیک های پزشکی اقدام کند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تبریز درباره مشکلات مربوط به آسانسورهای معیوب و غیر استاندارد مجتمع های پزشکی و اماکن عمومی این شهر هشدار داد.

به گزارش ایلنا، موسی خلیل اللهی با تاکید بر اینکه حفظ جان مردم از اولویت های اساسی دادستانی است، اظهار کرد: مجتمع های پزشکی که نسبت به رفع نقص اعلامی از سوی دادستانی و اداره کل استاندارد اقدامی نکنند به جای پلمپ آسانسور، درب ورودی ساختمان های مربوطه در جهت حفظ شأن و کرامت انسانی و جان شهروندان و پیشگیری از وقوع جرم پلمپ خواهد شد.

وی افزود: برای جلوگیری از وقوع جرایم مربوط به حوادثآسانسور که منجر به ایجاد صدمات بدنی شهروندان به لحاظ عدم رعایت اصول فنی و ضوابط تعیین شده در نصب و تجهیز آسانسورها شده است، با صدور دستور قضائی دادستان به اداره کل استاندارد، این اداره ملزم است تا نسبت به بازدید و بازرسی از آسانسورهای منصوبه در اماکن دولتی، ساختمان های بزرگ مسکونی و کلینیک های پزشکی اقدام کند.

خلیل اللهی گفت: در راستای اجرای این دستور قضائی تاکنون ۶۳۷ مورد از ساختمان ها در تبریز مورد بازرسی قرار گرفته که از این تعداد ۱۶۷ فقره دارای استاندارد بوده و بقیه دارای نواقصی بودند که نواقص مربوطه با اخذ رسید اعلام گردیده تا در زمان مقرر نسبت به رفع نقص اقدام شود.

وی اضافه کرد: در ۵۸ مورد از بازرسی های فوق از بازدید ماموران از آسانسورها جلوگیری شده که ضمن هشدار به صاحبان ساختمان های مربوطه، اعلام شد مطابق ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی در صورت تمرد از دستورات مأموران دولتی در حین انجام وظیفه که برای متمردین مجازات حبس در نظر گرفته شده، به تمامی عزیزان اعلام می شود نهایت همکاری را با بازرسین اداره کل استاندارد به عمل آورند.

وجود مشکل در آسانسور برخی اماکن عمومی تبریز در طول ماه های گذشته مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده که در یک مورد به دلیل وجود عیب در درب ورودی باعثسقوط جوانی به پایین شده بود.

استاندارد انقلاب پیشگیری از وقوع جرم حبس قانون مشکلات اداره دادستان عمومی پلمپ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر