نماینده مردم پیرانشهر و سردشت خبرداد:

ایلنا: نماینده مردم شهرستان‌های پیرانشهر و سردشت از تشکیل کمیسیون برای اعزام دانش آموزان شین آبادی به خارج از کشور خبرداد.