کد خبر: 139419 A

یک نماینده کارگری در آذربایجان غربی:

حتی اگرنقطه نظرات گروه کارگری در شورای عالی کاردرخصوص افزایش حداقل دستمزد لحاظ شود، باز هم کارگران زیر خط فقر به سر خواهند برد.

ایلنا: یک نماینده کارگری در آذربایجان غربی اعتقاد دارد که بخش وسیعی از کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند.

به گزارش " ایلنا "، مصطفی پاشایی " رییس شورای اسلامی کار شرکت سیمان ارومیه تصریح کرد: حتی اگر نقطه نظرات گروه کارگری شورای عالی کار در باره افزایش حداقل دستمزد کارگران لحاظ گردد، شاغلان تحت پوشش قانون کار باز هم در زیر خط فقر خواهند بود.

وی ادامه داد: کارگران کشور با دریافتی های ناچیز فعلی برای امرار ومعاش بامشکلات متعددی دست وپنجه نرم می کنند.

وی تصریح کرد: کارگران درماههای پایانی هرسال با معضلات تازه ای مواجه می شوند چرا که قبل ازاعلام هرگونه افزایش حقوق، با افزایش سرسام آور قیمت هاروبرو می شوند.

" پاشایی " با اذعان اینکه وضعیت اکثرقریب به اتفاق کارگران اسفناک است، گفت: باتورم فعلی حقوق کمترازیک میلیون تومان یعنی فاجعه!!

وی افزود: خط فقر درایران رقمی درحدود۹۰۰ هزارتومان است و هنوز شکاف عمیقی بین دریافتی کارگران وخط فقر وجود دارد.

سیمان ارومیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر