کد خبر: 229691 A

سرپرست تعاون کارورفاه اجتماعی آذربایجان غربی خبرداد:

درراستای اجرای بخشنامه شماره ۵۳۱۷۶ مورخ ۱۲/۱۱ / ۹۰ معاونت محترم توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهوروبه منظور ارائه خدمات بی منت به مردم شهرستان چایپاره نمایندگی اداره تعاون کارورفاه اجتماعی دراین شهرستان راه اندازی شد.

درراستای اجرای بخشنامه شماره ۵۳۱۷۶ مورخ ۱۲/۱۱ / ۹۰ معاونت محترم توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور و به منظور ارائه خدمات بی‌منت به مردم شهرستان چایپاره نمایندگی اداره تعاون کارورفاه اجتماعی دراین شهرستان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرپرست اداره کل کارورفاه آذربایجان غربی با اذعان به اینکه مسئولیت اداره چایپاره به یکی از کارشناسان خبره اداره کل که دارای سابقه فعالیت درمراجع حل اختلاف را دارابودمحول شد.

قابل ذکراست: شهرستان چایپاره ازتوابع شهرستان خوی ودارای مساحتی حدود۹۴۰کیلومتر مربع وجمعیت آن براساس سرشماری سال۸۹بیش از۴۳۰نفر است.

ارومیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر