کد خبر: 352331 A

از سوی رئیس شورای شهر ارومیه

ایلنا: رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه اعلام کرد: بودجه سال 95 شهرداری ارومیه به نسبت بودجه سال 94 افزایش اندکی داشته که البته بحث تحریم و تورم کشور را می‌توان عامل این افزایش دانست.

پرویز جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه بودجه سال 95 در شورای اسلامی شهر ارومیه تصویب و به شهرداری ابلاغ شده است افزود: کل بودجه سال 95 شهرداری ارومیه مبلغی بیش از 12 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که این مبلغ در دو بخش بودجه جاری و بودجه عمرانی هزینه می‌شود.

وی کل بودجه عمرانی شهرداری ارومیه را 10 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: از این میزان بیش از 50 میلیارد ریال به منظور مطالعات شهرسازی، مبلغ 226 میلیارد و 600 میلیون ریال بودجه عمرانی منطقه یک، مبلغ 297 میلیارد و 500 میلیون ریال بودجه عمرانی منطقه دو، مبلغ 220 میلیارد و 100 میلیون ریال بودجه عمرانی منطقه سه، مبلغ 116 میلیارد و 560 میلیون ریال بودجه عمرانی منطقه چهار، مبلغ 175 میلیارد ریال بودجه عمرانی منطقه پنج، یک هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی سازمان‌ها، میلغ 6 هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی متمرکز در ستاد و مبلغ بیش از یک هزار میلیارد ریال برای آزاد سازی املاک در نظر گرفته شده است.

خدمات شهری

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه بودجه عمرانی سازمان‌ها به دو بخش درآمد سازمان و یارانه شهرداری تقسیم بندی می‌شود ، تشریح کرد: سال آینده برای یارانه شهرداری 852 میلیارد ریال و برای درآمد سازمان 791 میلیارد ریال تعریف شده است.

جلیلی درباره بودجه جاری شهرداری نیز با اعلام اینکه بودجه به سه بخش بودجه سازمان‌ها، خدمات شهری و اداری تقسیم می‌شود، گفت: سال آینده برای بودجه جاری سازمان‌ها مبلغ 714 میلیارد ریال، بودجه جاری خدمات شهری 244 میلیارد ریال و برای خدمات اداری مبلغ 775 میلیارد ریال تعریف شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه درباره بودجه جاری خدمات شهری اظهار کرد: در بودجه جاری سال 95 شهرداری ارومیه بودجه جاری منطقه یک به مبلغ 59 میلیارد و 288 میلیون ریال، منطقه دو به مبلغ 49 میلیارد و 360 میلیون ریال، منطقه سه به مبلغ 52 میلیارد و 210 میلیون ریال، منطقه چهار به مبلغ 47 میلیارد و 260 میلیون ریال و منطقه پنج به مبلغ 36 میلیارد و 820 میلیون ریال مصوب شده است.

جلیلی درباره اولویت‌های شهرداری ارومیه در بودجه سال آینده، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های کاری شهرداری که در بودجه سال 95 نیز بر آن تاکید شده است، تکمیل پروژه‌های عمرانی و اجرای طرح‌های کوتاه مدت بوده که ضرورت اجرای آنها بیشتر از سایر اقدامات شهرداری است.

وی با بیان اینکه در مجموع 16 سازمان تابعه شهرداری ارومیه مشغول به فعالیت هستند، افزود: بودجه مصوب سال 95 سازمان آتش نشانی بیش از 150 میلیارد ریال بوده که از این میزان مبلغ 100 میلیارد و 572 میلیون ریال به عنوان بودجه جاری و مبلغ 49 میلیارد و 428 میلیون ریال به عنوان بودجه عمرانی این سازمان مصوب شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه درباره بودجه سازمان مدیریت پسماند نیز گفت: بودجه سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه مبلغ 440 میلیارد ریال است.

 فضای سبز

جلیلی با بیان اینکه بیش از 91 درصد بودجه سازمان فضای سبز شهرداری ارومیه به بودجه عمرانی تخصیص یافته است، اظهار کرد: بودجه سازمان فضای سبز شهرداری ارومیه در سال 95 مبلغ 430 میلیارد ریال بوده که از این میزان مبلغ 34 میلیارد و 650 میلیون ریال مربوط به بودجه جاری سازمان و مبلغ 395 میلیارد و 350 میلیون ریال مربوط به بودجه عمرانی سازمان فضای سبز شهرداری ارومیه می‌شود.

وی با بیان اینکه 100 درصد بودجه سازمان تاکسیرانی به بودجه جاری تخصیص یافته است، افزود: بودجه سال 95 سازمان تاکسیرانی شهرداری ارومیه مبلغ 14 میلیارد و 900 میلیون ریال مصوب شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه درباره بودجه مصوب سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری ارومیه، گفت: کل بودجه مصوب سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری ارومیه مبلغ 154 میلیارد ریال است.

جلیلی با بیان اینکه بودجه سازمان پایانه‌های مسافربری در سال 95 بیش از 185 میلیارد ریال است، تشریح کرد: از این میزان مبلغ 13 میلیارد ریال به عنوان بودجه جاری و مبلغ 172 میلیارد ریال به عنوان بودجه عمرانی مصوب شده است.

وی درباره بودجه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه، گفت: بودجه سازمان فرهنگی ورزشی در سال 95 مبلغ 173 میلیارد و 100 میلیون ریال است که از این میزان بیش از 35 میلیارد و 635 میلیون ریال به منظور بودجه جاری و بیش از 137 میلیارد و 465 میلیون ریال به منظور بودجه عمرانی مصوب شده است.

به گفته وی، بودجه سازمان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه در سال 95 مبلغ 75 میلیارد ریال است.

جلیلی درباره بودجه سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه اظهار کرد: در بودجه سال 95 مبلغ 58 میلیارد و 725 میلیون ریال برای سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه در نظر گرفته شده که مبلغ 12 میلیارد و 474 میلیون ریال بودجه جاری و مبلغ 45 میلیارد و 251 میلیون ریال بودجه عمرانی این سازمان مصوب شده است.

رئیس شورای شهر ارومیه با بیان اینکه 86 درصد بودجه سازمان آرامستان‌ها برای پروژه‌های عمرانی تخصیص یافته است ، تشریح کرد: بودجه سال 95 سازمان آرامستان‌های شهرداری ارومیه مبلغ 110 میلیارد ریال بوده که بیش از 15 میلیارد و 332 میلیون ریال به عنوان بودجه جاری و بیش از 94 میلیارد و 668 میلیون ریال به عنوان بودجه عمرانی مصوب شده است.

جلیلی درباره بودجه سازمان زیباسازی و میادین میوه و تره بار ، افزود : بودجه سال 95 سازمان زیباسازی شهرداری ارومیه 252 میلیارد و 735 میلیون ریال بوده که مبلغ 17 میلیارد و 519 میلیون ریال بودجه جاری و مبلغ 235 میلیارد و 216 میلیون ریال بودجه عمرانی است. همچنین بودجه سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری ارومیه 200 میلیارد ریال بوده که بیش از 20 میلیارد و 550 میلیون ریال بودجه جاری و 179 میلیارد و 450 میلیون ریال بودجه عمرانی مصوب شده است.

ترافیک

وی با بیان اینکه 87 درصد بودجه سازمان ترافیک به بخش عمرانی این سازمان تخصیص یافته است، افزود: بیش از 90 میلیارد ریال برای سازمان ترافیک شهرداری ارومیه تخصیص یافته که از این میزان مبلغ 11 میلیارد  و 693 میلیون ریال به عنوان بودجه جاری و 78 میلیارد و 307 میلیون ریال به عنوان بودجه عمرانی مصوب شده است.

به گفته جلیلی ، مبلغ 308 میلیارد و 900 میلیون ریال برای سازمان خدمات موتوری شهرداری مصوب شده که مبلغ 67 میلیارد ریال بودجه جاری و مبلغ 241 میلیارد و 900 میلیون ریال بودجه عمرانی مصوب شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه درباره بودجه سازمان کشتارگاه شهرداری گفت: مبلغ 21 میلیارد و 150 میلیون ریال به عنوان بودجه جاری مصوب شده است.

جلیلی با بیان اینکه 98 درصد بودجه سازمان عمران شهرداری ارومیه به بخش عمرانی تخصیص یافته است، افزود: در مجموع مبلغ 791 میلیارد و 760 میلیون ریال به سازمان عمران شهرداری ارومیه تخصیص یافته که از این مقدار نیز مبلغ 16 میلیارد و 179 میلیون ریال به عنوان بودجه جاری و مبلغ 775 میلیارد و 581 میلیون ریال به عنوان بودجه عمرانی مصوب شده است.

بودجه ارومیه شهرداری ارومیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر