کد خبر: 356159 A

رئیس شبکه دامپزشکی سلماس به ایلنا خبر داد:

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سلماس از کشف و توقیف داروهای خارج از شبکه توزیع دامپزشکی در این شهرستان خبر داد.

تورج دماوندی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: برابر اطلاع واصله یک واحد توزیع  غیرمجاز دارو در یکی از روستاهای شهرستان سلماس که اقدام به توزیع داروهای خارج از شبکه دامپزشکی می کرد بعد از تعیقیب و مراقبت های لازم چندین ماهه با اخذ مجوز از مقامات قضایی کلیه دارو های این واحد به ارزش ریالی بیست میلیون ریال توقیف و پرونده جهت رسیدگی و سپری کردن مراحل قانونی به مراجع قضایی ذیصلاح ارجاع شد .

دماوندی از دامداران درخواست کرد که داروهای دامپزشکی مورد نیاز دام های خود را با در دست داشتن نسخه مربوطه از دارو خانه های دامپزشکی مجاز و مورد تایید شبکه دامپزشکی تهیه کنند.

شهرستان سلماس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر