کد خبر: 381265 A

در پی انتشار آمار حوادث کار از سوی پزشکی قانونی آذریایجان غربی؛

ایلنا: پیرو انتشار اظهارات مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان غربی با روابط عمومی آن اداره و بازنشر در رسانه‌های گروهی مبنی بر افزایش حوادث ناشی از کار، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی با ارسال جوابیه به رسانه‌ها آمار این اداره را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا از ارومیه:پیرو انتشار اظهارات مدیر کل محترم پزشکی قانونی آذربایجان غربی با روابط عمومی آن اداره و بازنشر در رسانه‌های گروهی استان ”افزایش مصدومان حوادث کار در آذربایجان‌غربی” مبنی بر افزایش حوادث ناشی از کار در استان،اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی با ارسال جوابیه به رسانه‌ها این آمار را تکذیب کرد.

نقی‌زاده مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی در واکنش به اظهارات مدیر کل محتزم پزشکی قانونی آذربایجان غربی مبنی بر افزایش حوادث ناشی از کار اظهار داشت: پیرو انتشار مصاحبه مدیر کل محترم پزشکی قانونی آذربایجان غربی با روابط عمومی آن اداره و بازنشر در رسانه های گروهی استان اعلام آمار حوادث ناشی از کار در دو ماهه سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه در سال ۹۴،موضوع بلافاصله با اعزام مدیر روابط کار و رییس اداره بازرسی کار به اداره کل پزشکی قانونی و تشکیل جلسه با مدیر کل و مسئولین ذیربط آن اداره کل نتایج ذیل حاصل شد.

اولاً آمار ارائه شده از سوی پزشکی قانونی استان در برگیرنده کلیه حوادث ناشی از کار اعم از کارگری و غیرکارگری از جمله حوادث اتفاقیه برای افراد صنفی ،خویش فرمایان ،پیمانکاران و اشخاص ثالت بوده و حوادث اتفاقیه در حوزه ی کارگران مشمول قانون کار نبوده و عملاً حوادث ناشی از کار این حوزه به مراتب کمتر از آمار ارائه شده است.

ثانیاً ماخذ زمانی آمار ارائه شده توسط پزشکی قانونی برمبنای تاریخ مراجعه مصدومین به مراکز پزشکی قانون استان بوده و تاریخ وقوع بخش کوچکی از حوادث اتفاقیه در دوماهه اول سال جاری بوده و مابقی مربوط به ماه‌ها و سال‌های قبل است که در دوماهه اول سال جاری به پزشکی قانونی مراجع نموده بودند، این وضعیت ایضاً برای دو ماهه اول سال ۹۴ نیز صادق است.

ثالثاً بخش قابل توجهی از مصدومین مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی با معرفی مرجع انتظامی بود که به دلیل جزئی بودن صدمه، شکایات مطروحه به شکل سازشی حل و فصل شده است، براین اساس چون این دسته از حوادث بدون ارجاع از سوی مراجع قضائی جهت بررسی و اعلام نظر از سوی بازرسان کار حل و فصل شده،لذا ناشی از کاربودن این حوادث محرز نبوه و ملاک تشخیص ناشی از کاربودن اینگونه حوادث برای پزشکی قانونی صرفاً اظهارات مصدومین مراجعه کننده بوده است.(لازم به یادآوری است تنها مرجع تعیین کننده حوادث ناشی از کار،وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است.)

 با عنایت به مراتب یادشده فوق و تایید مدیر کل محترم پزشکی قانونی، آمار ارائه شده از سوی ایشان به شکل کلی و حتی برای سنوات قبل بوده و از نظر حوادث اتفاقیه برای کارگران مشمول  قانون کار و همچنین ناشی از کار بودن حوادث ،با آمار واقعی کاملاً مغایر می باشد بطوریکه برابر سوابق موجود در سامانه اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی ،در دو ماهه اول سال جاری ۴۳ مورد حادثه ناشی ازکار برای کارگران مشمول  قانون کار بوقوع پیوسته که در مقایسه با حوادث دو ماهه اول سال ۹۴ به تعداد ۸۱ مورد نشان دهنده کاهش ۴۷ درصدی حوادث ناشی از کار استان آذربایجان غربی است.

حوادث کار جوابیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر