کد خبر: 386365 A

اسکندری در گفت‌وگو با ایلنا خبر داد:

ایلنا: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی گفت: در اجرای برنامه ششم توسعه استان، بر توسعه و عمران مناطق روستایی آذربایجان‌غربی توجه ویژه می‌شود.

جعفرصادق اسکندری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در ارومیه با اشاره به برنامه ششم توسعه در بخش روستایی و با بیان اینکه از سدهای اخیر و با رشد پرشتاب فناوری در جهان، فاصله بین شهرها و مناطق روستایی بیش از گذشته عیان شده است گفت: چون در بسیاری از مواقع، روستاییان نسبت به شهرنشینان دارای درآمد کمتری بوده و از خدمات اجتماعی کمتری برخوردار هستند.

به گفته وی، به منظور رفع فقر مناطق روستایی، ارتقاء سطح و کیفیت زندگی روستاییان، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری آنان، نظریه"توسعه روستایی" به وجود آمد.  

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی با بیان اینکه هم‌اکنون برنامه‌های توسعه روستایی، جزئی از برنامه‌های توسعه هر کشور محسوب شده که برای دگرگون‌سازی ساخت اجتماعی-اقتصادی جامعه روستایی به کار می‌روند افزود: امر در میان کشورهای جهان سوم که دولت‌ها نقش اساسی در تجدید ساختار جامعه به منظور هماهنگی با اهداف سیاسی و اقتصادی به عهده دارند، رواج بیشتری دارد.

 وی افزود: از سوی دیگر توسعه روستایی را می‌توان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد قشر کم‌درآمد ساکن روستا و خودکفاسازی آنان در روند توسعه کشور دانست.

اسکندری گفت: علاوه بر آن، افزایش شکاف بین شهرها و روستاها از نظر شاخص‌های توسعه، ضعف در بهره‌برداری از منابع مالی خرد روستاییان، ضعف نظام بازار روستایی و کمبود خدمات پشتیبان تولید و نیز کاهش نسبت جمعیت روستایی از سایر چالش‌های رو به رو است.

وی با اشاره به اهداف برنامه ششم توسعه روستایی استان گفت: در این رابطه،افزایش درآمد و سطح رفاه روستاییان و بهره‌وری نیروی کار در روستاها و اشتغال‌زایی و جذب نیروی کار مازاد بخش کشاورزی پیش‌بینی شده و ضمن نگهداشت جمعیت در روستاها و کمک به مهاجرت معکوس، به توسعه و عمران مناطق روستایی کمک می‌شود.

 اسکندری افزود: علاوه بر آن، متنوع سازی اقتصاد روستایی با تشویق روستاییان به راه‌اندازی صنایع روستایی و اجرای طرح‌های تجاری و توسعه خدمات، توانمندسازی اقتصادی روستاییان، ساماندهی زنجیره تولید و تامین و بهبود زندگی و نیز افزایش شاخص‌های رفاه از سایر اهدافی است که دنبال می‌شود.

 وی با اشاره به اینکه در توسعه روستایی استان راهبردهایی پیش‌بینی شده است تصریح کرد: در این باره ضمن گسترش فعالیت های صنعتی، معدنی و خدماتی در سطح روستاها و احداث و گسترش نواحی صنعتی روستایی، تنوع سازی اقتصاد روستایی با تاکید بر صنایع وابسته به کشاورزی و صنایع روستایی و کوچک انجام می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی افزود: از سوی دیگر، توسعه صنعتی، معدنی و تجاری روستاها هماهنگ با برنامه‌های توسعه استان به ویژه برنامه آمایش سرزمین،توسعه زیر ساخت‌های اجتماعی، اقتصادی و تولیدی در مناطق روستایی در راستای توسعه روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستائیان، شناسایی خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی-کشاورزی در مناطق روستایی،انتقال فناوری پایین و متوسط و توجه به بازارهای محلی نیز پیش‌بینی شده است.

 وی با بیان اینکه با توجه به گسترش فعالیت‌های صنعتی، معدنی و خدماتی در سطح روستاهای استان که از برنامه‌های ششم توسعه به شمار می‌رود، سازمان صنعت، معدن و تجارت سیاست‌هایی برای این امر در نظر گرفته است گفت:سیاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، تقویت و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و تمرکززدایی و توزیع عادلانه ثروت در مناطق روستایی با اجرای طرح‌های صنعتی در روستاها و اعمال امتیازات ویژه همانند معافیت‌های مالیاتی است.

 اسکندری اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه، احداث و گسترش نواحی صنعتی روستایی، تنوع سازی اقتصاد روستایی با تاکید بر صنایع وابسته به کشاورزی و صنایع روستایی و کوچک، با هدف جذب اعتبارات مالی و بانکی و به منظور اعطای تسهیلات بلند مدت با نرخ سود پایین در جهت حمایت از توسعه قالیبافی روستائی است.

 وی با تاکید بر اینکه برای توسعه زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی و تولیدی در مناطق روستایی به منظور توسعه روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستائیان که اخیرا افزایش یافته، تمهیداتی اندیشیده شده است گفت:بدین منظور ضمن آموزش روستائیان جویای کار بر حسب حرفه و توانمندی آنها و آموزش فنون و مهارت‌های شغلی، به منظور برگزاری آموزش‌های مرتبط با فرش دستباف برای قالیبافان روستایی، با همکاری صدا وسیمای استان برنامه‌ریزی‌هایی انجام می‌شود.

 به گفته اسکندری، هم اکنون سیاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی برای شناسایی خوشه‌ها و زنجیرهای صنعتی-کشاورزی در مناطق روستایی، تقویت و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان بوده و ضمن تسهیل در فرایند ایجاد کارگاه‌های غیرمتمرکز تولید فرش دستباف با مدیریت متمرکز و صدور مجوزهای مربوطه، مشارکت مردمی روستایی در فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد تشکیل تعاونی‌های روستایی و تخصیص نیز پیش‌بینی شده است.

آذربایجان‌غربی توسعه مناطق روستایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر