کد خبر: 170564 A

در همایش بیمه همگانی سلامت صورت گرفت؛

«طرح بیمه کودکان در معرض آسیب برنامه بسیار خوبی است که امیدواریم ادامه پیدا کند. علاوه بر بیمه کردن این کودکان، تقویت این بیمه‌ها نیز می‌تواند تاثیر بسیار خوبی بر زندگی کودکان کار و کودکان در معرض آسیب داشته باشد.»

رئیس جمهور در همایش بیمه همگانی سلامت در راستای طرح بیمه کودکان در معرض آسیب، به دو تن از این کودکان به صورت نمادین دفترچه بیمه اهدا کرد.

محمد لطفی نماینده سازمانهای مردم نهاد حوزه کودکان کار در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد «همایش بیمه همگانی سلامت» که امروز صبح با حضور رئیس جمهور، وزیرکار، وزیر بهداشت، مدیر کل بیمه سلامت ایرانیان و نمایندگان سازمانهای مردم نهاد برگزار شد، گفت: در این همایش رئیس جمهور در راستای طرح بیمه کودکان در معرض آسیب به دو تن از این کودکان به صورت نمادین دفترچه بیمه اهدا کرد.

وی افزود: رئیس جمهور در این همایش بر گسترش نقش NGO‌ها در مسائل اجتماعی تاکید کردد و وزیر کار نیز به گسترش بیمه سلامت برای تمامی ایرانیان اشاره کرد. همچنین مدیرکل بیمه سلامت ایرانیان نیز از افزایشو تقویت بیمه سلامت خبر داد.

لطفی افزود: طرح بیمه کودکان در معرض آسیب برنامه بسیار خوبی است که امیدواریم ادامه پیدا کند. علاوه بر بیمه کردن این کودکان، تقویت این بیمه‌ها نیز می‌تواند تاثیر بسیار خوبی بر زندگی کودکان کار و کودکان در معرض آسیب داشته باشد.

کودکان کار و خیابان بیمه کودکان کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر