کد خبر: 217251 A

مدیرکل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد:

با تلاش وهمت نیروی انتظامی وسایر دستگا‌ه‌ها در ۶ ماهه سالجاری بیش از ۴۰۰ تن انواع مواد مخدر کشف شد.

مدیرکل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدرگفت: طرح جامع مقابله با باندهای توزیع مواد مخدر تهیه می‌شود.

به گزارش ایلنا، اکبرشاهی با اشاره به کشف ۵۷۰ تن انواع مواد مخدر درسال ۹۲ یادآورشد: با تلاش و همت نیروی انتظامی وسایر دستگا‌ه‌ها در ۶ ماهه سالجاری بیش از ۴۰۰ تن انواع مواد مخدر کشف شد.

اکبرشاهی با تاکید بر کشت مواد مخدر در نوارهای مرزی ایران یادآورشد: به اعتراف خود دولت‌های همسایه ایران بیش از ۲۹۰ هزار هکتار کشت موادمخدر صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه با ورود کشورهای اروپایی وآمریکایی به کشور افغانستان شاهد رشد کشت مواد مخدر هستیم خاطر نشان کرد: قبل از آمدن این نیروها درکشور افغانستان ۳۰۰ تن کشت انجام می‌شد ولی با آمدن آنها تولید ۸ هزار تن مواد مخدر را شاهد هستیم.

مدیرکل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدربا بیان اینکه عزم ملی در کشور برای ریشه کنی مواد مخدر وجوددارد گفت: بنابر دستور وزیر کشور باندهای بزرگی که وجوددارند برای مبارزه بی‌امان با اشرار و بنیان اقتصادی آنها دراولویت ستاد مواد مخدر کشور قراردارد.

اکبر شاهی تاکید کرد: طرح جامع برای مقابله جدی با یک برنامه ریزی در دست تهیه است که مقدمات آن فراهم شده است که بزودی به استانها وشهرستانها ابلاغ خواهدشد.

وی با قدردانی از همکاری تنگاتنگ مسئولین شهرستان آمل دربرخورد با مناطق آلوده یادآورشد: درشهر آمل باداشتن دومنطقه آلوده اقدامات قابل توجه ای صورت گرفته است که قابل تقدیر می باشد.

افغانستان ایران دولت رشد ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورهای اروپایی مبارزه با مواد مواد مخدر نیروی انتظامی وزیر کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر