کد خبر: 239136 A

بسیج سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، بهبود کیفیت خدمات رفاه اجتماعی در سطح کشور، فراهم کردن زمینه برای ارتقای سطح علمی مؤسسات، مدیران و محققان و همچنین فراهم کردن زمینه ارائه نقادانه چالش‌ها و مواضع در بکارگیری خدمات نوین رفاه اجتماعی برای اهداف این برنامه در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور جزئیات جایزه شهید فیاض‌بخش و نشان مسئولیت اجتماعی ایران را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، همایون هاشمی در نشست خبری امروز خود با عنوان رونمایی از جایزه شهید فیاض‌بخش نشان مسئولیت اجتماعی ایران اظهار داشت: یکی از اهداف و دغدغه‌های سازمان بهزیستی شناساندن فعالیت‌های این سازمان به مردم است.

وی با اشاره به اینکه این سازمان با بیش از ۱۵۰ عنوان فعالیت در حوزه‌های مختلف اجتماعی فعالیت می‌کند، گفت: این فعالیت‌ها در حوزه‌هایی چون پیشگیری، خدمات اجتماعی و توانبخشی به جامعه هدف عرضه می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در مسیر توانمندسازی پایدار و خروج از چرخه افراد تحت پوشش با ذینفعان و شرکای اجتماعی در ارتباط هستیم و خوشه‌های مختلف جمعیتی در انجام دادن این فعالیت‌ها به ما کمک می‌کنند.

هاشمی در تشریح جزئیات جایزه شهید دکتر فیاض‌بخش ۷ بند را مورد توجه قرار داد و گفت: عدم نهادینه شدن جایگاه مناسب مؤلفه‌های اجتماعی، نیاز به بازنگری مفهوم سلامت اجتماعی و بهزیستن به معنای عام، تبیین فعالیت مؤسسات و شرکت‌های پیشرو و معرفی آن‌ها، نیاز به شناسایی دقیق و بهبود فرآیند سلامت اجتماعی، شناسایی شیوه‌های مؤثر ارتقای کیفیت خدمات در مسیر رفاه اجتماعی عمومی، شناسایی دقیق استانداردهای خدمات سلامت و بررسی مفهوم تعهد اجتماعی مسائلی است که به آن توجه می‌شود.

وی با اشاره به اهداف درنظرگرفتن این جایزه افزود: ایجاد بستر لازم برای ایجاد و بهبود خدمات سلامت، خطی مشی این جایزه است. ۴ هدف اصلی؛ بسیج سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، بهبود کیفیت خدمات رفاه اجتماعی در سطح کشور، فراهم کردن زمینه برای ارتقای سطح علمی مؤسسات، مدیران و محققان و همچنین فراهم کردن زمینه ارائه نقادانه چالش‌ها و مواضع در بکارگیری خدمات نوین رفاه اجتماعی برای اهداف این برنامه در نظر گرفته شده است.

بهزیستی رونمایی شهید فیاض
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر