کد خبر: 118689 A

تنها راه حل برون رفت از این معضل بازنگری تعرفه آزمایشات و واقعی کردن نرخ آزمایش در بخش دولتی ضمن درنظر گرفتن شرایط بیماران در این برهه زمانی کمک شایانی به ادامه حیات و فعالیت آزمایشگاه‌ها در حوزه بهداشت خواهد بود.

ایلنا: عدم هم خوانی قیمت آزمایشات با نرخ تمام شده هر آزمایش در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات آزمایشگاه‌ها در بخش دولتی است.

به گزارش ایلنا، معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور درباره مشکلات آزمایشگاههای حوزه معاونت بهداشتی گفت: تفاوت چشمگیر هزینه دریافتی از بیمار بابت آزمایشات در بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی و منطبق نبودن هزینه تمام شده برای هر آزمایش در برابر تعرفه دریافتی از بیمار، آفزایش قیمت کیت‌ها و لوازم مصرفی آزمایشگاه‌ها، واقعی نبودن تعرفه‌ها و مراجعه فراوان به بخشهای دولتی بار سنگینی بر دوش آزمایشگاه‌های دولتی قرار داده است.

محمد جعفر صادقی افزود: برای نمونه تفاوت چند قلم آزمایش در آزمایشگاه دولتی با خصوصی مانندآزمایش HBSAg که در بخش خصوصی ۲۵۶ هزار و ۲۰۰ ریال و دولتی۱۰۶ هزار و ۱۰۰ ریال و همچنین کشت ادرار در آزمایشگاه خصوصی ۴۵ هزار و ۴۰۰ ریال و دولتی ۱۸هزار و ۸۰۰ ریال، تست تحمل گلوکزدر بخش خصوصی ۸۵ هزار و ۸۰۰ ریال در بخش دولتی ۳۵ هزار ریال را جهت اطلاع عموم عنوان می‌کنم.

وی بیان داشت: تنها راه حل برون رفت از این معضل بازنگری تعرفه آزمایشات و واقعی کردن نرخ آزمایش در بخش دولتی ضمن درنظر گرفتن شرایط بیماران در این برهه زمانی کمک شایانی به ادامه حیات و فعالیت آزمایشگاه‌ها در حوزه بهداشت خواهد بود.

بخش خصوصی علوم پزشکی مشکلات معاون واقعی حوزه دولتی آزمایشگاه بهداشت تعرفه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر