کد خبر: 128378 A

مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، ۵۶۱ میلیارد ریال بابت مطالبات سهم‌الشرکه ۱۱ هزار و ۲۷۹ نفر از فرهنگیان عضو که در مهر ماه ۱۳۹۲ بازنشسته یا بازخرید شده‌اند را در نوزدهم آذر ۱۳۹۲ به حساب‌های آنان نزد بانک‌ها واریز کرد.

ایلنا: مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، ۵۶۱ میلیارد ریال بابت مطالبات سهم‌الشرکه ۱۱ هزار و ۲۷۹ نفر از فرهنگیان عضو که در مهر ماه ۹۲ بازنشسته یا بازخرید شده‌اند را در نوزدهم آذرماه ۹۲ به حساب‌های آنان واریز کرد.

به گزارش‌ ایلنا، روابط‌ عمومی مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام کرد: فرهنگیان عضو صندوق ذخیره که در مهر ۱۳۹۲ بازنشسته یا بازخرید شده‌اند، می‌توانند سهم‌الشرکه(حق عضویت و سود عضویت) خود را که به حساب آنان واریز شده ‌است، ‌ دریافت کنند.

مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، ۵۶۱ میلیارد ریال بابت مطالبات سهم‌الشرکه ۱۱ هزار و ۲۷۹ نفر از فرهنگیان عضو که در مهر ماه ۱۳۹۲ بازنشسته یا بازخرید شده‌اند را در نوزدهم آذر ۱۳۹۲ به حساب‌های آنان نزد بانک‌ها واریز کرد.

لازم به ذکر است، سود دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ فرهنگیان عضو صندوق ذخیره پس از برگزاری مجمع عمومی موسسه و تصویب سود، متعاقباً به حساب‌های مربوطه واریز می‌شود.

روابط عمومی عضویت حساب ذخیره فرهنگیان حق صندوق سهم واریز بازنشسته
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر