کد خبر: 128423 A

محمود گودرزی از عبدالحمید احمدی مشاور عالی وزیر و رئیس شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان خواست کارگروه تدوین لایحه قانون وزارت ورزش و جوانان تشکیل و این لایحه برای ارائه به مجلس شورای اسلامی آماده شود.

ایلنا: کارگروه تدوین لایحه قانون وزارت ورزش و جوانان با دستور وزیر ورزش و جوانان برای ارائه به مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمود گودرزی از عبدالحمید احمدی مشاور عالی وزیر و رئیس شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان خواست کارگروه تدوین لایحه قانون وزارت ورزش و جوانان تشکیل و این لایحه برای ارائه به مجلس شورای اسلامی آماده شود.

در نامه وزیر ورزش و جوانان به دکتر احمدی آمده است: با عنایت به ضرورت تدوین لایحه قانون وزارت ورزش و جوانان و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی، لازم است تا با تشکیل کارگروهی متشکل از اعضای حقوقی و حقیقی مرتبط با حوزه‌های ورزش و جوانان، حداکثر ظرف ۶ ماه آینده نسبت به انجام این مهم اقدام و گزارش آن در دوره‌های زمانی مشخص به اینجانب ارائه شود.

در ترکیب اعضای کارگروه علاوه بر حضور نمایندگان حوزه قانونگذاری و بخشهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با حوزه‌های ورزش و جوانان، ضروری است تا از ظرفیت کار‌شناسان این وزارتخانه، صاحب نظران حقوقی، ورزشی و جوانان نیز به تناسب نیاز استفاده لازم به عمل آید.

بدیهی است تمامی معاونان، کار‌شناسان و حوزه‌های زیر مجموعه وزارت در انجام این ماموریت مهم همکاری لازم را معمول خواهند داشت.

قانون لایحه مجلس شورای اسلامی ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان وزارتخانه وزیر ورزش و جوانان تشکیل کارگروه تدوین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر