کد خبر: 128821 A

با حکم ابتکار صورت گرفت؛

زهرا صدراعظم نوری بعنوان مشاور رئیس سازمان در محیط زیست شهری منصوب شد.

ایلنا: با حکم دکتر معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، زهرا صدراعظم نوری بعنوان مشاور رئیس سازمان در محیط زیست شهری منصوب شد.

به گزارش ایلنا، در حکم معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به دکتر زهرا صدراعظم نوری آمده است: با عنایت به سوابق و تجربیات ارزنده سرکار، به موجب این حکم به سمت مشاور رئیس سازمان در محیط زیست شهری منصوب می‌شوید.

انتظار دارد در همکاری و هماهنگی با معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس، همچنین معاونت محیط زیست انسانی برای ارتقاء استانداردهای محیط زیست در مدیریت شهری و پیشبرد توسعه پایدار تلاش کرده و در کمک به توانمندسازی سازمان برای نظارت بر رعایت ضوابط مربوطه در مدیریت و توسعه و شکوفایی شهر‌ها کوشا باشید.

این گزارش می‌افزاید: وی دارای مدرک دکترای مدیریت محیط زیست و همچنین دارای سوابق کاری ذیل است:
مدیر کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور شهرسازی مناطق، مشاور برنامه ریزی امور مناطق معاونت شهرسازی ومعماری، مدیر کل نظارت و پیگیری مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، مشاورمعاونت امور مناطق، مشاور اجتماعی سازمان شهرداری‌های کشور، شهردار منطقه ۷ تهران، رئیس محیط زیست شهر تهران، مدیرعامل فرهنگسرای خاوران، مدیرعامل موسسه فرهنگی قلم، مدرس مراکز تربیت معلم تهران، عضو کمیته کار کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری، عضو شورای بررسی مسائل اجتماعی شهر تهران، عضو شورای عالی سیاستگذاری کمیسیونهای وزارت کشور، عضو کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوای تهران بزرگ، عضو کمیته محیط زیست کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران(دوره سوم(، عضو کمیته فرهنگی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران(دوره سوم(، مدیرنمونه کشوری جشنواره شهید رجایی سال۱۳۷۶، مدیرنمونه کشوری جشنواره شهید رجایی سال۱۳۸۶، مدیرنمونه جشنواره شهید رجایی سال۱۳۸۹.

توسعه پایدار رییس جمهور زهرا سازمان حفاظت محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران شهر تهران شهرداری تهران محیط زیست معاون معماری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر