کد خبر: 128838 A

معصومه ابتکار، یوسف رشیدی را به سمت سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست منصوب کرد.

ایلنا: با حکم دکتر معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر یوسف رشیدی به سمت سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.

به گزارش ایلنا، در حکم معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به یوسف رشیدی آمده است:
به لحاظ اهمیت این حوزه خصوصاً آلودگی هوا و آثار زیان بار آن بر سلامت انسان و حفظ طبیعت، می‌طلبد ضمن توجه جدی به شاخص‌های کیفیت هوا، شیوه‌های کاهش و مقابله با گرد و غبار، اثرات تغییر اقلیم، ارتقاء استانداردهای مربوطه به ویژه در حوزه انرژی، صنایع، منابع متحرک و منابع خانگی آلوده کننده هوا، نسبت به تهیه ضوابط استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های راهبردی و اجرایی در بخش‌های مرتبط با آلودگی هوا و تغییر اقلیم اقدامات شایسته‌ای را با همکاری و تعامل سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه فعالیت بعمل آید.

امیدوارم با اتکال به نیروی الهی، سازمان را در حفاظت از مواهب و منابع خداوندی که متعلق به همه مردم است، یاری فرمایید.

این گزارش می‌افزاید، وی دارای مدرک دیپلم ریاضی فیزیک از دبیرستان مروی تهران، کار‌شناسی رشته مهندسی شیمی با گرایش پتروشیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کار‌شناسی ارشد رشته مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی دکترای رشته مهندسی شیمی در دانشگاه صنعتی امیرکبیراست.

یوسف رشیدی، مدرس دوره طراحی راکتورهای شیمیایی در شرکت ملی پتروشیمی(۱۳۷۶-۱۳۷۵)، کار‌شناس بخش مدلسازی آلودگی هوا(۱۳۷۶-۱۳۷۵)(شرکت کنترل کیفیت هوای تهران)، همکار دو پروژه بین‌المللی TERP و JICA، مسئول بخش مدلسازی آلودگی هوا(۱۳۸۱-۱۳۷۶)(شرکت کنترل کیفیت هوای تهران)، مدیر فنی و پژوهشی(۱۳۸۲-۱۳۸۱)(شرکت کنترل کیفیت هوای تهران)، سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران(از شهریور ۱۳۸۲ تا اسفند ۱۳۸۲)، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران(از اسفند ۱۳۸۲ تاکنون)، تدریس درس «آلودگی هوا و روشهای کنترل» دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در کارنامه کاری خود دارد.

پتروشیمی دانشگاه آزاد سازمان حفاظت محیط زیست سلامت شیمی فیزیک گرد و غبار محیط زیست مدیر عامل شرکت همکاری و تعامل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر