کد خبر: 177594 A

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

«تفاوت دولت کارآمد با دولت ناکارآمد آن است که دولت کارآمد می داند چه چیزهایی را نمی داند و چه کارهایی را نمی تواند انجام دهد.»

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی داشتن این ذهنیت از سوی صاحبان قدرت که «همه چیز را می دانند و همه کار را می توانند انجام دهند» را خطرناک توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی ربیعی در همایش تقدیر از سفیران طلایی بهزیستی گفت: دو خطر جدی همواره دولتها و صاحبان قدرت را تهدید می کند و این دو داشتن این ذهنیت است که همه چیز را می دانند و همه کار را می توانند انجام دهند در حالی که تفاوت دولت کارآمد با دولت ناکارآمد آن است که دولت کارآمد می داند چه چیزهایی را نمی داند و چه کارهایی را نمی تواند انجام دهد.

وی افزود: بنابراین دولتها باید راه را برای ورود کسانی که می توانند کاری انجام دهند باز کنند. هر فرد درون دولت نیز به عنوان یک عنصر از جامعه اگر تربیت های لازم را کسب کرده باشد می‌تواند آنرا درون دولت گسترش دهد.

وی با بیان اینکه جامعه نیاز به همدردی، نشاط و همیاری دارد، خطاب به سفیران بهزیستی گفت: من از شما کمک می طلبم زیرا که ما نمی توانیم به طور کامل تمامی این وظایف را انجام دهیم.

وزیر کار با اشاره به اینکه جامعه ما نیازمند جنبش عظیم مهربانی و اعتماد اجتماعی است گفت: موفقیت هیچ یک از ما محصول مطلق تلاشهای خودمان نیست بلکه برآمده از تلاش دیگران هستیم. بنابراین همه ما به دیگری نیاز داریم.

وی ادامه داد: رویکرد دولت تدبیر و امید پاک کردن صورت مسئله ها نیست بلکه واقعیت فقر و نابرابری در جامعه را می بیند و دست یاری به سوی سفیران مهر و محبت و همدردی اجتماعی دراز می کند و همه افراد را در برابر فقر و توسعه نیافتگی مسئول می داند.

بهزیستی جامعه دولت فقر کار و رفاه اجتماعی تعاون قدرت خطر صاحبان کارآمد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر