کد خبر: 257005 A

رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران با تشریح دستاوردهای طرح تحول سلامت اظهار داشت: بادیده‌بانی صورت گرفته توسط این موسسه نتایج آماری، نشان از رضایت مردم از اجرای طرح تحول سلامت دارد.

به گزارش ایلنا، سید رضا مجدزاده در نشست خبری در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت  در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این موسسه از سال 1331 راه اندازی شده و در سال 87 عنوان موسسه تحقیقات سلامت را گرفته است و وظیفه آن دیده بانی عملکرد وزارت بهداشت است و فعالیت های حوزه سلامت را رصد کرده و با تولید شواهد علمی زمینه را برای تصمیم گیریهای صحیح و علمی در وزارت بهداشت فراهم می کند.

وی با اشاره به ماموریت مهم و فعلی موسسه، دیده بانی طرح تحول سلامت را از فعالیت های مهم کنونی موسسه برشمرد.

مجدزاده با بیان اینکه این موسسه ایستگاههای تحقیقاتی اقماری نیز دارد از فعالیت این ایستگاهها در تمامی اقلیم های جغرافیایی کشور خبر داد و گفت: 10 ایستگاه در سراسر کشور با توجه به ماموریت های تعریف شده به انجام این فعالیت می پردازند.

وی همچنین با تاکید بر توجه این موسسه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری با محوریت ارتقا شاخص های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی، فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی گسترده صورت گرفته در این موسسه را در این راستا دانست.

رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت عنوان کرد: بر اساس گزارش پیمایش های ارزیابی طرح تحول سلامت که با همکاری پژوهشکده آمار صورت گرفته است، 22 هزار خانوار ایرانی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج این پیمایش در ابتدای سال آینده اعلام خواهد شد.

وی در ادامه این نشست در خصوص نتایج حاصل از دیده بانی طرح تحول سلامت که تاکنون در بازه های زمانی مشخص استخراج شده است، اظهار داشت: ماموریت ما در خصوص دیده بانی این طرح از 18 خردادماه سال جاری با شناسایی شاخص های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آغاز شد و بدین ترتیب فهرست شاخص ها را استخراج کردیم.

کاهش پرداخت نقدی بیماران، رضایت نسبی بیماران بستری، افزایش تعداد بیمه شدگان  از جمله شاخص های استخراج شده است که در انجام این امر جهاد دانشگاهی نیز همکاری خوبی با ما داشت است و موسسه نیز در هر فصل گزارش ارزیابی های خود را منتشر می کند.

مجدزاده یادآور شد: گزارش های موسسه مورد تایید مرکز ملی آمار ایران است و تمامی مراحل پژوهشی از طراحی پرسشنامه و انتخاب جامعه آماری و نمونه گیری بر اساس روشهای علمی و آماری مورد تایید و استاندارد صورت می گیرد.

وی جمع آوری دیتا و انجام سرشماری را از اقداماتی برشمرد که مستقیما مرکز ملی آمار ایران و مجموعه شبکه های همکار این مرکز آن را به انجام می رسانند  و موسسه دخالتی در انجام و تغییر نتایج آن ندارد.

رئیس موسسه تحقیقات سلامت در تشریح نتایج بررسی ها گفت: در هر فصل 200 نفر را مورد بررسی قرار دادیم که در اینجا هم شیوه نمونه گیری بر اساس الگوهای استاندارد جهانی بوده است.

به گفته وی در نتایج استخراج شده از سوی این موسسه پس از اجرای طرح تحول سلامت، رضایت از خدمات بستری 73 درصد، رضایت کامل از محیط فیزیکی 11 درصد، رضایت از تیم درمان 85 درصد بوده است.

مجدزاده ادامه داد: نتایج رضایت بیماران در پاییز 93 در مورد 200 فرد مورد مطالعه که از بیمارستان های دولتی ترخیص شده بودند شامل، 88 درصد رضایت از خدمات بستری است.

وی همچنین اظهار داشت: در همین مدت رضایت از سهم پرداختی مردم در تابستان 72 درصد و در پاییز 92 درصد بوده و رضایت از محیط فیزیکی در تابستان نیز 11 درصد و در پاییز 86 درصد بوده است که به طور خاص نشان از افزایش رضایتمندی دارد.

رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت با بیان اینکه برنامه طرح تحول برنامه ای پویاست، تحولات و تغییرات حاصل از نتایج اجرای طرح را بسیار پرشتاب خواند که هر هفته و یا هر ماه نیز تغییر می کند و به طور کلی سیر صعودی افزایش رضایتمندی را در اغلب شاخص ها شاهد هستیم.

وی با یادآوری اینکه یکی دیگر از اهداف طرح تحول برقراری زنجیره تامین در بیمارستان بوده است، به مسئله کاهش میزان ارجاع بیمار برای دریافت دارو، تجهیزات، خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی به بیرون از بیمارستان اشاره کرد و گفت: می توان ادعا کرد از میان افراد مورد مطالعه حتی یک نفر هم در این خصوص اعلام نارضایتی نکرده است.

مجدزاده در ادامه در خصوص میزان تمایل پزشکان به ادامه فعالیت در مناطق محروم پس از ایفای تعهدات قانونی در پزشکان متخصص شاغل در این  مناطق گفت: در تابستان 18 درصد و در پاییز 37 درصد اعلام کرده اند در صورت تداوم پرداختهای کنونی در محل خدمت فعلی می مانند.

وی بیان کرد: تمایل به ماندگاری در محل کار کنونی ( پزشکان و پرستاران) تا آخر سال 93 به ترتیب در مورد پزشکان وزارت بهداشت 91 درصد و سایر پزشکان 81 درصد بوده است.

 مجدزاده در ادامه این نشست پیرامون نتایج نظر سنجی ها در خصوص موافقت با کتاب ارزش گذاری نسبی در پاییز 93 به موافقت پزشکان وزارت بهداشت  به میزان72 درصد، سایر پزشکان 66 درصد و پرستاران وزارت بهداشت 40 درصد و سایر پرستاران 60 درصد اشاره کرد.

رضایت از درآمد در  پاییز 93 ، نیز به گفته وی در مورد پزشکان وزارت بهداشت 53 درصد و سایر پزشکان 51 درصد و پرستاران وزارت بهداشت 9 درصد بوده است.

مجدزاده اظهار داشت: در شاخص موافقت با ادامه اجرای طرح تحول سلامت در پاییز 93 ، پزشکان وزارت بهداشت 76 درصد، سایر پزشکان 75 درصد و پرستاران این وزارتخانه 65 درصد و سایر پرستاران 81 درصد خواهان ادامه اجرای طرح بوده اند.

وی همچنین نتایج حاصل از بررسی دیدگاه ائمه جمعه در خصوص طرح تحول را نیز نتایج مثبت و رضایت بخش توصیف کرد.

وی در پایان در خصوص پرداخت رسمی بیماران خارج از صورت حساب بیمارستان نیز در نظر سنجی های صورت گرفت، عنوان کرد: به گفته بیماران هیچ پرداخت غیر رسمی گزارش نشده است.

 مجدزاده با اشاره به اینکه در پژوهش های فوق میزان هزینه پرداختی مردم برای بهداشت و درمان به صورت فصلی بررسی شده است، بر کاهش بیش از 25 درصدی پرداخت از جیب مردم اشاره کرد و گفت: این میزان کاهش در مقایسه بین تابستان 92 تا تابستان 93 و در مناطق شهری و روستایی صورت گرفته است.

استاندارد بهداشت و درمان جامعه جمهوری اسلامی ایران دارو درمان سلامت شهری و روستایی وزارت بهداشت وزارتخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر