کد خبر: 257017 A

مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با اشاره به افزایش و تعدد شرکت های وارد کننده تجهیزات پزشکی، سود 18 درصدی برای این شرکت ها را کافی دانست.

 به گزارش ایلنا، سید حسین صفوی افزود: دستورالعمل تعیین و تصویب 18 درصد سود واردکنندگان تجهیزات پزشکی مربوط به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و در صورتیکه این سود کافی نباشد ، قطعا ، بازار به سمت دیگر می رود.

بر اساس این گزارش، اظهار نظرهایی وجود دارد ، مبنی براینکه لحاظ کردن 18 درصد سود برای واردکنندگان تجهیزات پزشکی به فشار مالی بیش از حد به شرکت ها و حذف شرکت های شفاف و شناسنامه دار از گردونه واردات ، منجر می شود که در این راستا صفوی اظهارات یاد شده را بیان کرد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر باید به این مساله توجه داشته باشیم که توسعه تجهیزات پزشکی و تعدد شرکت ها در سال های گذشته گویای کافی بودن همین 18 درصد سود برای آنها بوده است و از سوی دیگر همچنان درخواست برای ورود به این حوزه بالا است.

مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه آیا رشد بی رویه شرکت های وارد کننده تجهیزات پزشکی، گسترش غیر قابل کنترل فضای تجهیزات پزشکی را در بر نخواهد داشت؟ گفت: تقاضا برای ورود به این حوزه بالا است.بسیاری از افراد، شرکت ثبت می کنند و لزوما هم فعال نمی شوند اما خود همین شناسنامه دار شدنشان، حسن است.

صفوی با ابراز خرسندی از ایجاد محیط رقابتی سالم درحوزه تجهیزات پزشکی ، ادامه داد: امروزه در سراسر دنیا رقابت، حرف اول و آخر را می زند و صرفا باید تلاش کرد فضاهای غبار آلود و خاکستری را تبدیل به فضاهای شفاف کنیم تا در این فضا رقابت شکل بگیرد؛ اگر شرکت ها به دنبال سود منطقی باشند بطور قطع مشکلی نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: تعدد شرکت ها در کنار سایر محاسن، مزیتی است که می تواند جلوی رانت و رانت بازی را بگیرد.

این مقام مسوول در سازمان غذا و دارو ادامه داد: اگر چه تعدد شرکت ها، مسوولیت ما را برای کنترل، مضاعف می کند اما به عنوان ناظر با تمام توان مراقب هستیم که تخلفی رخ ندهد.

بازی تجهیزات پزشکی رشد رقابت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سازمان غذا و دارو واردات واردکنندگان کافی سود
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر