کد خبر: 271962 A

سرخو:

رییس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران در جریالن بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری به ارائه لایحه تشکیل شورای سیاست گذاری سازمان زیباسازی تاکید کرد: باید به مسائل زیباسازی و ساماندهی پیاده راهها توجه ویژه ای شود زیرا در غیر این صورت پیاده راه ها بدون رعایت قوانین زیبا سازی تنها به ناهنجاری های شهر تبدیل خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در صدوچهل‌وششمین جلسه علنی شورای شهر تهران یک فوریت طرح الزام شهرداری به ارائه لایحه تشکیل شورای سیاستگذاری در سازمان زیباسازی شهر تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.

محمدمهدی تندگویان عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در دفاع از یک فوریت طرح مذکور  با بیان اینکه سازمان زیباسازی وظایفی همچون شناسایی بافت فرسوده، اعاده هویت معماری سنتی و اسلامی شهر، مطالعه طرح پیرامون نماهای ساختمانی شهر و... را در وظایف خود دارد، گفت: با این حال می‌توان با ایجاد شورای سیاستگذاری نسبت به نظارت بیشتر اقدام کرد، اما در این میان مجتبی شاکری، رییس کمیته نامگذاری شورای شهر با بیان اینکه سازمان زیباسازی دارای شورای سیاستگذاری است، گفت: شهردار تهران به همراه دو نماینده دیگرش در این شورای سیاستگذاری عضو هستند که می‌توان یا از شهردار برای تعیین دو نماینده سلب اختیار کرد و یا دو نفر از اعضای شورای شهر نیز در این کمیته شرکت کنند.

محسن سرخو رییس کمیته حمل و نقل شورا که با یک این طرح موافق بود اظهار داشت: پیاده راه ها بدون زیباسازی موجب ناهنجاری شهری می شود.

وی افزود:  احداث پیاده راه ها در مناطق مختلف در برنامه ٥ ساله شهر تهران دیده شده است. که باید تمام مسائل زیباسازی و چیدمان بصری در آنها بر اساس کارشناسی باشد.

رییس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران تاکید کرد : باید به مسائل زیباسازی و ساماندهی پیاده راهها  توجه ویژه ای شود زیرا در غیر این صورت پیاده راه ها بدون رعایت قوانین زیبا سازی تنها به ناهنجاری های شهر تبدیل خواهد شد.

سرخو تصریح کرد: جا نمایی های نا مناسب تابلوهای تبلیغاتی و ألمان های زیباسازی موجب بر هم خوردن تمرکز راننده و  موجب تصادفات و تلفات نیز می شود.

یک فوریت این طرح به دلیل برخی از اعتراضات اعضای شورای شهر مبنی بر موازی‌کاری این شورای سیاستگذاری با شورای سیاستگذاری سازمان زیباسازی رای نیاورد و طرح به صورت عادی در کمیسیون های شورا پیگیری خواهد شد.

حمل و نقل شورای شهر تهران لایحه ناهنجاری سازمان زیباسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر