کد خبر: 273139 A

ایلنا: معاون اول رئیس جمهوری مصوبه دولت در خصوص طبقه بندی معلمان را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، رتبه بندی معلمان این طرح در تاریخ ۲۷/ ۱۲ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تبصره۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ وبند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ تصویب شده است.

بر اساس این مصوبه، مشمولان طرح طبقه بندی معلمان، شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع‌های آموزشی و تربیتی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در پنج رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی رتبه بندی حرفه‌ای می‌شوند.

مشمولانی که بر اساس ضوابط مصوب در یکی از این رتبه‌ها قرار می‌گیرند، به ترتیب از ۱۵، ۲۵، ۳۵ و ۵۰ درصد افزایش امتیاز حق شغل از مهرماه سال ۱۳۹۴ برخوردار خواهند شد.

همچنین بر اساس مصوبه دولت اعتبار مورد نیاز اجرای این مصوبه در سال ۱۳۹۴تا میزان ۱۳۵۰۰ میلیارد ریال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فراهم می‌شود.

همچنین اعتبار مورد نیاز این مصوبه در سال ۱۳۹۵تا میزان ۳۵۰۰۰ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی پیش بینی خواهد شد.

وزارت آموزش و پرورش نیز مکلف است برای ساماندهی نیروی انسانی و ارتقای منابع انسانی موجود نیروهای مازاد بر نیاز خود را برای انتقال به دستگاه‌های دیگر معرفی کند.

همچنین وزارت آموزش وپرورش؛ صرفا درقالب ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه مجاز به پذیرش نیروی انسانی است.

سازمان سنجش آموزش کشور نیز موظف است از سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ و پس از آن صرفا بر اساس تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ظرفیت دانشجوی متعهدخدمت را برای دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی وسایر موسسات وابسته به وزارت آموزش وپرورش در دفترچه آزمون سراسری درج نماید.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را در تاریخ ۲/ ۲ / ۱۳۹۴ برای اجرا به وزارتخانه‌های آموزش وپرورش و علوم تحقیقات وفناوری وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ابلاغ کرده است.

آموزش و پرورش فرهنگیان افزایش حقوق طرح رتبه بندی معلمان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر