کد خبر: 273310 A

رییس پژوهشکده مردم شناسی خبر داد:

رییس پژوهشکده مردم شناسی گفت: پژوهش و بررسی مردم شناختی ورزش های مدرن و سنتی در میان ترکمن های ایران توسط پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد.

به گزارش ایلنا ،  علیرضا حسن زاده رییس پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری امروز دوشنبه با اعلام این خبر تصریح کرد که برای انجام این طرح  از میان ورزش های مدرن، ورزش والیبال و از میان ورزش های سنتی ،اسب سواری انتخاب شد.

وی افزود: در این تحقیق که به سرپرستی شاهپورقجقی عضو هیأت علمی پژوهشکده مردم شناسی انجام گرفته است  تاریخ شفاهی پیدایی ورزش والیبال و نفوذ این ورزش در میان مردم و چگونگی تبدیل آن به عنوان سرگرمی اوقات فراغت مورد بررسی قرار گرفت.

حسن زاده تصریح کرد: سبک های ورزش والیبال در این تحقیق موضوع دیگر مطالعه بود.

به گفته رئیس پژوهشکده مردم شناسی در این تحقیق به بررسی سوارکاری سنتی و چگونگی انجام مسابقات در این منطقه که خاستگاه مهم اسب سواری در ایران است نیز پرداخته شد.

وی اظهار داشت: جنبه های آیینی اسب سواری در میان ترکمن ها و رابطه موسیقی مقامی و اسب سواری در این تحقیق  از موضوعات دیگر این مطالعه بوده است .

حسن زاده تصریح کرد: پژوهشکده مردم شناسی پیشتر به بررسی ورزش های اقوام ایرانی ، جایگاه و ویژگی های آن پرداخته و کتاب هایی را در زمینه مردم شناسی ورزش منتشر کرده است.

 

اوقات فراغت ایران گردشگری موسیقی اقوام ایرانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر