کد خبر: 274896 A

سازمان پزشکی قانونی از کاهش تعداد فوتی های ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن طی سال گذشته در کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، در سال گذشته 626 تن بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در کشور جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4 . 24 درصد کاهش داشته است. ضمن اینکه آمار فوتی های ناشی از مسمومیت با این گاز در سال مشابه (92) 828 تن گزارش شده است.

بر پایه این گزارش از کل تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در سال گذشته 468 تن مرد و 158 تن دیگر هم زن بودند. همچنین در این سال ، استان های تهران با 145، اصفهان با 47 و البرز با 46 بیشترین و استان های هرمزگان با یک، بوشهر با سه و خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان هر کدام با چهار فوتی کمترین آمار تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن را داشته اند.

کاهش 30 درصدی تلفات در زمستان

بر اساس این گزارش در زمستان سال گذشته آمار تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، 30 درصد کاهش یافت. در زمستان سال گذشته 289 تن بر اثر مسمومیت با گاز جان باختند این در حالی است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن 418 تن بود.

برهمین اساس بیشترین میزان کاهش در تلفات گاز گرفتگی طی سال 1393 مربوط به بهمن ماه با 49 درصد بود و بیشترین آمار تلفات نیز در دی ماه با 127 فوتی به ثبت رسید.

براساس آمارهای موجود در سازمان پزشکی قانونی کشور، سال 1393 ، کمترین آمار تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن را در 10 سال گذشته داشته است. در فاصله سال های 1383 تا 1392 آمار مرگ بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن همواره بیش از 700 تن بود (به استثنای سال 1391 که آمار تلفات 697 تن بود) اما در سال گذشته این رقم با کاهش قابل توجهی مواجه شد و به 626 فوتی رسید.

در این مدت بیشترین آمار تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در سال 1386 با رقم یکهزار و 24 تن گزارش شده است.

اصفهان زمستان فوت کربن گاز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر