کد خبر: 281085 A

هاشمی مطرح کرد:

ایلنا: معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم گفت : آزاد اندیشی و تضارب نظر از ویژگی های اصلی یک دانشگاه است و بدون وجود آنها ، مفهوم دانشگاه معنی خود را از دست می دهد، لذا سیاست وزارت علوم گسترش فضای نقد و مناظره در دانشگاههاست.

به گزارش ایلنا، سید ضیاء هاشمی در نشست نقش انجمن های علمی علوم انسانی در برگزاری کرسی های آزاد اندیشی اظهار داشت : جامعه ما  خیلی بیشتر از  وضعیت امروز به فضای گفتگو، نقد و مناظره نیاز دارد و دانشگاهها در این زمینه باید پیشقراول جامعه باشند، لکن در دانشگاهها نیز فضای نقد و مناظره در حد مطلوب نیست و حتی صدا و سیما در این زمینه از دانشگاهها فعالیت بیشتری دارد.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها گفت : آیین نامه اخیر برگزاری این کرسی ها روند برگزاری را آسان تر کرده است و ما امید واریم براساس آن تشکل های دانشجویی و انجمن های علمی  بتوانند تحولی در برگزاری این کرسی ها انجام دهند .
 
دکتر هاشمی تاکید کرد : منظور ما از  کرسی‌های آزاد اندیشی ،جلسات نقد و مناظره ای است که در آن  افرادموافق و مخالف در خصوص موضوع و عقیده ای مشخص تبادل نظر کنند و با سخنرانی علمی و ارائه نظریات علمی جدید متفاوت  است.
 
وی افزود : بیشترین عوامل کم بودن برگزاری این کرسی ها، موانع فرهنگی و اجتماعی است زیرا فضای گفتگو و نقد در جامعه ما نهادینه نشده است و در مقابل نقد، مقاومت می شود و ما به شدت  به تقویت فرهنگ انتقاد پذیری نیاز داریم و نیز به فهم این نکته که با نقد، نظامات اجتماعی و فرهنگی ما دچار آسیب نخواهد شد.
 
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم گفت : در دانشگاهها کمیته سه نفره متشکل از رئیس دانشگاه ، نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و نماینده ای از وزارت علوم ، بر برگزاری کرسی های آزاد اندیشی نظارت می کنند که این نظارت ها حمایتی  و برای پشتیبانی از برگزارکنندگان کرسی ها انجام می شود و جنبه سلبی ندارد.
 
وی با اشاره به اهمیت آزاد اندیشی در توسعه جامعه گفت : برای تقویت مشارکت در برگزاری کرسی های آزاد اندیشی پیشنهادی در شورای اسلامی شدن دانشگاهها در حال تصویب است که بر اساس آن صاحبنظران و محققان شرکت کننده در این کرسی ها از هرگونه تعقیب قضایی و امنیتی به خاطر ابراز نظر در کرسی های آزاد اندیشی مصون باشند.
 
براساس این گزارش در این نشست تعدادی از  نمایندگان انجمن های علمی علوم انسانی نظرات خود را برای تقویت کرسی های آزاد اندیشی و پررنگ شدن نقش انجمن های علمی در این زمینه بیان کردند.
دانشگاه کرسی های آزاد اندیشی نقد و مناظره در دانشگاه تشکل های دانشجویی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر