کد خبر: 283717 A

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

ایلنا: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص مصوبه اخیر این شورا مبنی بر تعیین کمیته ای برای طرح و انتخاب روسای دانشگاه ها گفت: تشکیل این کمیته طبق مصوبه و رای شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و قانونی و مورد تایید است.

به گزارش ایلنا، مخبر دزفولی با اشاره به ضرورت تشکیل این کمیته تاکید کرد: تاخیر در انتخاب روسای دانشگاه ها و اداره دانشگاه ها با سرپرست، مشکلات گوناگون حقوقی و قانونی برای دانشگاه ها ایجاد و تسریع در انتخاب روسای دانشگاه ها را امری ضروری کرده بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: با عنایت به نکات مذکور، کمیته انتخاب روسای دانشگاه ها با توجه به اتمام زمان حکم رئیس هیئت نظارت و بازرسی دبیرخانه، با حضور سایر اعضا (چهار عضو) تشکیل شد و به طور اجماعی در مورد انتخاب روسای دانشگاه ها تصمیم گیری شد.

مخبر دزفولی گفت: اگر برخی از اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی نظر دیگری در خصوص تصمیمات این کمیته که با حضور چهار نفر تشکیل شده است دارند، توقع این است که در شورا مطرح کرده و هرچه نظر اکثریت شورای عالی باشد، همان مبنای اقدام خواهد بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خاتمه گفت: طبق ماده 29 آئین نامه داخلی شورای عالی، تفسیر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به عهده خود این شورا است.

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته انتخاب روسای دانشگاه ها مخبر دزفولی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر