کد خبر: 285008 A

آئین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور که به توشیح وزیر بهداشت نیز رسیده است، توسط معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به رؤسای دانشگاه‌ها برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، در راستای قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور حمایت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های جمعی علمی و کارگروهی، افزایش مهارت‌های عملی و همچنین بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق پیشرفت علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری و ایجاد کارآفرینی، انجمن‌های علمی دانشجویی در عرصه‌های مختلف دانش سلامت با حمایت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور طبق مفاد آیین نامه انجمن‌های علمی دانشجویی تشکیل می‌شوند و به فعالیت می‌پردازند.

این آئین‌نامه که در 5 فصل و 25 ماده تهیه و تدوین شده و به توشیح وزیر بهداشت رسیده است توسط دکتر محمد رضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برای اجرا ابلاغ شد.

براساس این گزارش، در فصل اول این آیین‌نامه تعاریف، اهداف و کلیات شرح داده شده است. در فصل دوم ضوابط تشکیل و صدور مجوز انجمن علمی دانشجویی قید شده و فصل سوم به شرایط و ضوابط  نظارت بر فعالیت انجمن علمی دانشجویی اختصاص دارد.

برپایه این گزارش، دانشگاهیان وزارت بهداشت می‌توانند نحوه طرح و رسیدگی به شکایات و تخلفات انجمن‌های علمی دانشجویی را در فصل چهارم این آیین‌نامه مطالعه نمایند.

دانشگاه های علوم پزشکی علوم پزشکی معاون وزارت بهداشت وزیر بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر