کد خبر: 294078 A

نجار:

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: اینکه گفته می شود شهاب سنگ سقوط کرده کذب است، اگر هم سقوط کرده بود تا وقتی حادثه ای رخ ندهد ربطی با سازمان مدیریت بحران ندارد.

اسماعیل نجار در پاسخ به اینکه فرماندار آوج و مدیریت بحران البرز سقوط شهاب سنگ را تائید کرده و معاون شما تائید نکرده است، گفت: من با تمام بزرگواران در استانهای مرتبط تماس گرفتم و آنها سقوط شهاب سنگ را تکذیب کردند.

وی افزود: مگر می شود؛ شهاب سنگ سقوط کند و اتفاقی نیفتد. اینقدر این موضوع بزرگ و مهم است که از تمام دنیا برای بررسی خواهند آمد. در ضمن سازمان مدیریت بحران مسئول شهاب سنگ و دیده شدن و نشدن آن نیست بلکه هوافضا و ژئوفیزیک باید در این خصوص صحبت کنند و خبرنگاران از این نهادها سوال کنند.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، معاون وزیر کشور گفت: اگر شهاب سنگ به زمن اصابت کند و حادثه ای در شهر و روستا رخ دهد مدیریت بحران وارد می شود، اما در کویر ارتباطی ندارد.

شهر تهران فرماندار مدیریت بحران معاون سازمان مدیریت بحران
نرم افزار موبایل ایلنا