کد خبر: 295340 A

مدیر اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر در گفت‌وگو با ایلنا:

مدیر اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه نمی‌توانیم؛ ورود داروی قاچاق به کشور را به صفر برسانیم، گفت: بخش زیادی از داروهای قاچاق از طریق ماهواره و تبلیغات آن به فروش می‌رسند و مراحل ورود و فروش آن در کشور کاملا غیر قانونی است.

مهدی پیرصالحی در گفت‌وگو با خبر نگار ایلنا درباره طراحی سیستم ثبت دارو گفت: ثبت دارو در این سیستم به منظور جلوگیری از ورود داروی قاچاق را در چند داروخانه به صورت پایلوت آغاز کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه به دلیل حجم بالای دارو در داروخانه‌ها این موضوع زمانبر است، گفت: لازم است؛ همه داروخانه‌ها به این سیستم مجهز شوند و از آن استفاده کنند.

مدیر اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ما این طرح را از داروخانه‌های دولتی آغاز کردیم، افزود: در این طرح ارتباط داروخانه با بیمه‌ها و تامین زیرساخت‌های آن مهم است. همچنین نسخه الکترونیکی که تهیه می‌شود، نیز لازم است به این سیستم اضافه شود.

پیرصالحی با تاکیدبراینکه این سیستم برای جلوگیری از ورود داروهای قاچاق به داروخانه‌های رسمی کشور طراحی شده است، افزود: اما نکته اصلی این است که 95 درصد داروهای قاچاق وارد سیستم رسمی کشور نمی‌شوند، بخشی از آنها مربوط به تبلیغات ماهواره‌ای است و توزیع آن به وسیله پیک‌های موتوری صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در سیستم های دولتی با نظارتی که صورت می‌گیرد داروهای قاچاق وجود ندارد، گفت: ممکن است در داروخانه‌های غیردولتی درصد کمی از این داروهای قاچاق وجود داشته باشد، اما نکته این است که هیچ وقت نمی‌توانیم بروز تخلف را به صفر برسانیم. به هر حال داروهای قاچاق به صورت غیررسمی توزیع می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه ماهواره داروهای قاچاق را تبلیغ می‌کند، افزود: تمام مراحل آن از ورود دارو به کشور تا توزیع آن به صورت غیرقانونی انجام می‌شود.

مدیر اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو درباره معرفی دارو از سوی شرکت‌های داروسازی به پزشکان و توصیه به تجویز آن دارو برای بیمار گفت: این روش مرسوم است و شرکتها می‌توانند با مراجعه به پزشکان داروهای خود را به آنها معرفی کنند ممکن است؛ در این میان ارتباط نامناسبی بین پزشک،‌ داروخانه و تولیدکننده دارو ایجاد شود یا حتی برخی از داروهای قاچاق با این روش وارد بازار شوند، اما مسئله این است که نمی‌توانیم از آن جلوگیری کنیم، هر جایی که ارتباطی بین دو نفر صورت می‌گیرد؛ ممکن است، تخلفی نیز رخ بدهد اما به صورت کلی معرفی دارو به پزشکان امر قانونی است و آیین نامه آن نیز وجود دارد.

شبکه های ماهواره داروخانه داروی قاچاق سیستم ثبت دارو
نرم افزار موبایل ایلنا