کد خبر: 295714 A

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:

ایلنا: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: هم افزائی بین اجزای مختلف سازمان تأمین اجتماعی که خود یک هلدینگ بزرگ است الزامی بوده و باید مشارکت بین بخش های بیمه ای، درمانی و اقتصادی افزایش پیدا کند.

 

به گزارش ایلنا، سید تقی نوربخش در اختتامیه نخستین نمایشگاه "تأمین اجتماعی، سرمایه گذاری و توسعه پایدار " گفت: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد اجتماعی و اقتصادی است که به دلیل مکانیسم بیمه ای و مکانیسم تأمین مالی به روش بین نسلی، نیازمند سرمایه گذاری در ابعاد مختلف در زمینه های اجتماعی و اقتصادی برای حفظ اندوخته ها و ذخایر صاحبان صندوق و بیمه شدگان است.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی خود یک هلدینگ بزرگ است، اظهار داشت: تأمین اجتماعی برای ایفای تعهدات خود در بخش های بیمه ای و درمان با توجه به اینکه اقتصاد بیمه ای بر این سازمان حاکم است، نیازمند سرمایه گذاری در بخش های مختلف است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: متأسفانه به دلیل تکالیف بدون منابع که طی یک دهه اخیر در بخش بیمه ای که حدود 90 درصد منابع سازمان از طریق آن تأمین می شود و باید مکانیسم منابع و مصارف متعادل بر آن حاکم شود تحمیل شد،تعادل بین منابع و مصارف سازمان را به هم زد.

وی گفت: شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و تحریم های ظالمانه در دو سال اخیر شرایط بدی را حاکم کرد، اما سازمان تأمین اجتماعی در بخش بیمه توانست تعهدات خود را بدون حتی یک روز تأخیر در بخش مستمری ایفا کند و این کار بسیار بزرگی است.

نوربخش افزود: جذب بیش از 3500 میلیارد تومان نقدینگی در ماه برای انجام تعهدات، کار بسیار بزرگی است که کارکنان در بخش بیمه ای به صورت مجاهدانه آن را انجام می دهند و باعث شده تعهدات ما در بخش مستمری که اصلی ترین تعهد است، به صورت 100 درصد کامل انجام شود.

وی اظهار داشت: در جنگ تمام عیار اقتصادی بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که در 2 سال اخیر به اوج خود رسید، خاکریز اول دفاعی جنگ اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی بود که توانست نقش خود را به خوبی ایفا کند.

وی تصریح کرد: تأمین اجتماعی بدون اتکاء به منابع دولتی ، توانسته مستمری بیش از 5 میلیون مستمری بگیر را در کشور تأمین کند.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان در بخش درمان که به عنوان راهبرد اصلی دولت تدبیر و امید مطرح بوده، با تأمین منابع مالی، دولت را در ارائه بهتر خدمات درمانی به آحاد مردم یاری کرده است.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی در بخش بیمه و درمان کارنامه درخشانی دارد، افزود: بخش سرمایه گذاری و اقتصادی سازمان با وجود مشکلات اقتصادی و سرمایه گذاری ضمن کمک به سازمان برای ایفای تعهدات در بخش های بیمه ای و درمان پرتفوی خود را نیز افزایش داد و سود نسبتاً مناسبی نسبت به یک دهه اخیر در مجامع خود به ثبت رساند.

نوربخش اظهار داشت: با مصوبه هیأت وزیران منابع جدیدی به سازمان تأمین اجتماعی آمد، منابعی که بسیار ارزشمند و نقد پذیرنده بوده و برای ایفای تعهدات سازمان کار بزرگی بوده است و باید گفت که بعد از 6 سال یک پرتفوی بیش از 8 هزار میلیارد تومانی با نگاه خوب دولت تدبیرو امید به پرتفوی تأمین اجتماعی بازگشت.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه تأمین اجتماعی، سرمایه گذاری و توسعه پایدار، تصریح کرد: این نمایشگاه یک گام جدید در سازمان تأمین اجتماعی بود که هم افزائی بین بخش های مختلف این سازمان اتفاق افتاد.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در ابتدای دولت تدبیر و امید در بخش دارو به دلیل کمبود نقدینگی، تحریم و.. با مشکلاتی مواجه بودیم که با پرداخت مطالبات 500 میلیارد تومانی به داروخانه ها در شهریور 92 و چرخش مالی این پول در حوزه داروئی مشکلات زیادی حل شد و این کار تعامل بین بخش سرمایه گذاری و حوزه درمان بود که به خوبی انجام شد و اثرات بسیار خوبی نیز در حوزه داروئی داشت.

وی افزود: برای افزایش هم افزائی بین بنگاه ها وشرکت های سرمایه گذاری در اجرای پروژه ها تا جایی که امکان دارد مواد اولیه برای اجرای پروژه ها از شرکت های زیرمجموعه و تابعه سازمان تهیه شود و البته در این کار توجیه اقتصادی نیز باید در نظر گرفته شود.

نوربخش اظهار داشت: در سازمان تأمین اجتماعی غفلت های تاریخی داشته ایم و فرصت های زیادی نیز در این سازمان از دست رفته که می توانستیم از این فرصت ها به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی فرصت های سرمایه گذاری بزرگی را دارد و باید در سرمایه گذاری های این سازمان به سود آور بودن و توجیه اقتصادی داشتن توجه ویژه شود.

وی گفت: نگاه دولت به سازمان تأمین اجتماعی نسبت به همه دولت های گذشته بی نظیر است و از این فرصت باید به خوبی باید استفاده کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: برگزاری نمایشگاه تأمین اجتماعی، سرمایه گذاری و توسعه پایدار به صورت سالیانه بررسی خواهد شد و با ایجاد دریچه های جدید در حوزه بین المللی در صورت نیاز امکان دارد دومین نمایشگاه به صورت بین المللی برگزار شود.

وی از ایجاد دبیرخانه دائمی در معاونت اقتصادی و برنامه ریزی این سازمان برای ایجاد هم افزائی ها خبر داد و افزود: با مطا لعات صحیح و ایجاد زمینه مناسب دبیر خانه دائمی ایجاد خواهد شد تا با تکیه بر بخش نامه ها وآئین نامه ها الزامات قانونی این نگاه به منصه عمل دربیاید.

همچنین در این مراسم مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی گفت: نمایشگاه تأمین اجتماعی سرمایه گذاری و توسعه پایدار زمینه ای برای برگزاری نمایشگاه بین المللی در آینده است.

سعیدی افزود: با موافقت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی این نمایشگاه در صورت امکان به صورت بین المللی برگزار شده ومی توان گفت قابلیت حضور در عرصه های مختلف جهانی و منطقه ای را داریم.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با حمایت مدیریت ارشد سازمان تأمین اجتماعی و راهنمایی های دقیق، سازنده و هوشمند وی توانسته ایم برای افزایش سرمایه حرکت کنیم و با برگزاری نمایشگاه ،دستاوردهای خود را در معرض دید عموم مردم و بیمه شدگان سازمان قرار دهیم.

سعیدی تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاه کار بزرگی بود که با مشارکت شرکت ها و هلدینگ های سازمان تأمین اجتماعی به خوبی انجام شد.

نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا