کد خبر: 296368 A

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ساخت ٢٠ خوابگاه دانشجویی استاندارد در سال جاری(1394) در وزارت بهداشت آغاز می‌شود.

 به گزارش ایلنا، محمدرضا فراهانی در نشست با دبیران شوراهای صنفی دانشجویان 48 دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور افزود: به رغم کمبود بودجه با مساعدت های وزیر بهداشت در سال جاری ساخت 20 خوابگاه استاندارد شروع می شود و از همین رو پیشتر سند خوابگاه استاندارد نیز تهیه و رونمایی شده است.

وی ادامه داد: طراحی خوابگاه ها در مراحل پایانی است و این خوابگاه ها در دو سال آینده با 10 هزار نفر ظرفیت ساخته می شوند.

فراهانی گفت: اکنون 77 هزار نفر در خوابگاه های دانشگاه های علوم پزشکی سکونت دارند، البته اغلب خوابگاه های موجود استاندارد نیست.

وی افزود: برخی برخوردهایی که با دانشجویان صورت می گیرد مناسب نیست و باید در آن تجدیدنظر شود و دانشگاه باید از ظرفیت دانشجویان به بهترین نحو بهره ببرد.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت خطاب از دانشجویان خواست تلاش و تعامل کنند تا اعتماد متقابل صورت گیرد، ضمن اینکه تلاش شده در آیین نامه بعضی وظایف در دانشگاه به شوراها واگذار شود.

فراهانی درباره طرح رتبه بندی دانشگاه ها گفت: در این طرح 18 معیار اصلی و 60 معیار فرعی در نظر گرفته شده که بر اساس آن تلاش می شود با انجام برخی تغییرات خوابگاه ها را به وضعیت مطلوب رساند.

وی درباره بحث های پژوهشی دانشجویان افزود: بستر برای ایجاد انجمن های علمی فراهم شده و آیین نامه آن نیز اجرا شده است. دانشجویان می توانند این انجمن ها را تاسیس کنند تا مطالبه گری در حوزه پژوهشی شکل گیرد.

آیین نامه استاندارد دانشگاه علوم پزشکی وزارت بهداشت وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا