کد خبر: 298214 A

در صدو هفتاد و پنجمین جلسه رسمی شورای شهر تهران نطق پیش از دستور رحمت‌اله حافظی در ارتباط با عملکرد و فساد مالی و اداری در شهرداری با واکنش‌های مختلف اعضای شورای شهر و معاون شهردار روبرو شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد دنیامالی در این باره گفت: هر چند که برخی کلیات صحبت‌های آقای حافظی درست است، اما کاش آن را با ادبیات بهتری بیان می‌کردند. در چند سال گذشته زحمات زیادی در شهرداری تهران کشیده شده است.

وی افزود: درست است که فساد اداری یکی از نگرانی‌های مدیریت شهری است، اما اینکه بگوییم فساد سرتاسر شهرداری را گرفته، درست نیست. شهرداری یک بخش از نظام اداری کشور است و اگر این گونه باشد؛ بنابراین همه نظام اداری کشور را فساد گرفته است.

دنیامالی تصریح کرد: شهرداری تهران از جمله نهادهایی است که هنوز روحیه جهادی در آن  و در آقای قالیباف به چشم می‌خورد.

در ادامه همچنین امانی معاون شهردار تهران نیز نسبت به صحبت‌های حافظی اعتراض و سخنرانی را در این زمینه انجام داد که با اعتراض حبیب کاشانی،‌ الهه راستگو، شجاع پوریان مبنی بر اینکه نباید نطقی در برابر نطق اعضای شورا ایراد شود، روبه رو شد.

حبیب کاشانی شورای شهر شورای شهر تهران شهرداری معاون شهردار
نرم افزار موبایل ایلنا