کد خبر: 298268 A

معاون کاهش تقاضا ستاد مبارزه با موادمخدر:

معاون کاهش تقاضا و مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: آمار جدید اعتیاد و سوءمصرف موادمخدر توسط دانش آموزان در فصل پاییز و به احتمال قوی در مهر یا آبان ماه اعلام می شود.

به گزارش ایلنا از ستاد مبارزه با موادمخدر، پرویز افشار افزود: تصمیم گرفتیم مطالعات 10 ساله در مورد اعتیاد دانش آموزان را پنج ‏سال یکبار انجام دهیم و بر این اساس ارزیابی سوء مصرف دانش آموزان در ‏حال انجام است و اوایل مهر و آبان نتایج این طرح را اعلام خواهیم کرد.‏

وی اظهار داشت: براساس طرح ارزیابی سوء مصرف مواد مخدر دانش ‏آموزی در سال 80 تا 81، فقط نیم دهم درصد، این جمعیت سابقه یک بار مصرف مواد ‏مخدر را داشتند و در سال های 89 تا 90 این رقم به 9 دهم درصد و حدود دو ‏برابر در مقطع یک ساله بوده است. ‏

به گفته وی، افزایش سوء مصرف و دو برابر شدن شیوع مصرف در 10 سال ‏نشان از این نیست که مدرسه محل مصرف مواد است بلکه موید این موضوع ‏بوده که مدرسه گلوگاهی است که می توان مداخلات موثر و برنامه های ‏پیشگیرانه را انجام داد و از این فرصت می بایست استفاده کرد.‏

وی با اشاره ‏به اینکه پوشش پیشگیری از اعتیاد دانش آموزی در حال حاضر 8 تا 10درصد ‏است، تاکید کرد: این امر باید به بیش از 40 ‏تا 50 درصد برسد تا ضریب امنیت و مصونیت دانش آموزان در مقابل اعتیاد ‏افزایش یابد.‏

معاون کاهش تقاضا و مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر اظهار داشت: یکی از مهمترین موضوعات در ‏مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، مساله پیشگیری اولیه به ویژه در جمعیت ‏هدف و سن دانش آموزی بوده که در این میان دانش آموزان دو سطح اواخر راهنمایی تا ‏اواسط دبیرستان به دلیل رسیدن به سن بلوغ، ریسک پذیری، خطر پذیری ‏همچنین رفتن پی تجربه و خطر بیشتر حائز اهمیت هستند.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش یکی از شرکای کلیدی ستاد مبارزه با ‏مواد مخدر بوده و ارتباط ما با این سازمان زیاد است، افزود: 40 درصد از ‏بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر به آموزش و پرورش و پیشگیری از اعتیاد ‏دانش آموزی اختصاص دارد ولی با این وجود، این بودجه برای مبارزه همه ‏جانبه با مواد مخدر در جمعیت هدف پاسخگو نیست .‏

معاون کاهش تقاضا و مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر با تاکید ‏بر اینکه باید پوشش برنامه های پیشگیرانه دانش آموزی از اعتیاد به 40 تا ‏‏50 درصد برسانیم تا به موفقیت دست ییابیم، تصریح کرد: این پوشش باید افزایش یابد تا ‏ضریب امنیت و مصونیت دانش آموزی در مقابل اعتیاد افزایش یابد.‏

افشار اظهارداشت: همچنین در این زمینه اخیرا جلساتی با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد و با نماینده آموزش و پرورش در ستاد مبارزه با مواد مخدر مسایلی را بررسی کردیم تا حلقه های مفقوده در مبارزه همه جانبه با مواد مخدر ‏را مطرح و جهت رفع آن اقدام کنیم.‏

وی ابراز امیدواری کرد؛ با نگاه مجلس و رفع محدودیت های بودجه ای ‏پوشش برنامه های پیشگیری از اعتیاد افزایش یابد.‏

اعتیاد پوشش دانش آموزان مواد مخدر مشارکت های مردمی
نرم افزار موبایل ایلنا