کد خبر: 298481 A

معاون وزیر بهداشت خبر داد:

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اعلام آمادگی 60 درصد از پزشکان کشور برای ماندگاری در مناطق محروم خبر داد.

به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت، محمد آقاجانی افزود: اکنون 1400 متخصص در شهرهای کمتر توسعه در حال خدمت هستند و با گذشت یکسال از اجرای طرح تحول سلامت، 60 درصد پزشکان مستقر در مناطق محروم از ادامه اجرای طرح تحول نظام سلامت در مناطق محروم استقبال و 59 درصد آمادگی خود را برای ماندگاری در این مناطق اعلام کردند.

وی ادامه داد: کمبود پزشک در مناطق محروم از عوامل نارضایتی مردم بوده، به همین دلیل تلاش شد با متناسب سازی حقوق پزشکان عمومی، این نقیصه جبران شود و برای ترغیب پزشکان به فعالیت و ماندگاری در مناطق محروم، پرداخت های تشویقی داده شد.

آقاجانی با اشاره به برنامه ماندگاری پزشکان در مناطق محروم گفت: افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی بویژه در سطح دوم(تخصصی) و سوم(فوق تخصصی) و کاهش پرداخت از جیب با اجرای این برنامه دنبال شده است.

وی در مورد گام سوم طرح تحول سلامت و بازنگری تعرفه های درمانی افزود: این اقدام علاوه بر ساماندهی مناسب نظام ارجاع در سطح تخصصی و فوق تخصصی مناطق کمتر توسعه یافته باعث شد تا نظام سطح بندی به خوبی اجرا شود بطوریکه اکنون پرداخت های غیر معمول در این مناطق به حداقل رسیده است.

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: تا کنون سه میلیون و 700 هزار روستایی، ساکن حاشیه شهرها و مناطق کمتر برخوردار شهری از خدمات کاهش پرداخت هزینه های بستری، بهره مند شده اند.

وی ادامه داد: با اجرای این برنامه 291 بیمارستان در 331 شهر محروم و کم برخوردار کشور از خدمات 5450 پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص برخوردار شدند.

آقاجانی افزود: متناسب سازی حقوق پزشکان عمومی، پرداخت های تشویقی برای پزشکان در مناطق محروم و اجرای نظام سطح بندی با بازنگری تعرفه های درمانی، باعث به حداقل رسیدن پرداخت های غیر معمول در مناطق محروم شده است.

پزشک درمان معاون وزیر بهداشت وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا