کد خبر: 303169 A

وزیر بهداشت تاکید کرد:

وزیر بهداشت بر ضرورت تعریفی واحد برای یکپارچه سازی در حوزه‌های بهداشت و آموزش تاکید کرد.

به گزارش ایلنا؛ سید حسن هاشمی در جلسه ای که با گروه مشاورین بین المللی به منظور بررسی وضعیت ادغام آموزش پزشکی با خدمات بهداشتی درمانی با هدف افزایش عملکرد نظام سلامت در پوشش همگانی سلامت تشکیل شده بود، گفت: ادغام آموزش پزشکی با خدمات بهداشتی و درمانی می تواند تجربه خوبی برای بهداشت و آموزش باشد و حتی می تواند تجربه خوب و موفق بین المللی برای سازمان بهداشت جهانی باشد.

وزیر بهداشت در ادامه، بر ضرورت تعریفی واحد برای یکپارچه سازی و ادغام درحوزه های بهداشت، درمان و آموزش تاکید کرد و افزود: زمانی که بحث ادغام این دو حوزه مطرح شد تاکید بر آموزش پزشکی در بطن بیماری ها و آشنا شدن دانشجو با این بخش بود، اما متاسفانه این هدف گذاری به صورت کامل تحقق پیدا نکرد.

هاشمی تاکید کرد: لازم است تهدید های ناشی از این ادغام را تبدیل به فرصت برای نظام سلامت کارآمد کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان این که در حال حاضر تنها شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی فقط در روستاها و شهرستان های کوچک وجود دارد، بر لزوم توسعه این شبکه در شهرهای بزرگ تاکید کرد.

وزیر بهداشت با اشاره به راه اندازی پایگاه های بهداشتی برای هر 12 هزار و 500 نفر جمعیت و مراکز جامع بهداشتی برای هر 50 هزار نفر، گفت: اگر بتوانیم شبکه های بهداشتی را در سراسر کشور مستقر کنیم، به حوزه آموزش کمک کرده ایم.

هاشمی به پوشش خدمات سلامت برای 10 میلیون نفر طی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: همچنین برای 30 میلیون نفر جمعیت نیز از گذشته ،خانه های بهداشت و بهورز داشته ایم.

وزیر بهداشت افزود: بنابر این با وجود چنین اقداماتی می‌توانیم در آینده ای نزدیک  شاهد شبکه ای باشیم که هم ارائه دهنده خدمات اولیه بهداشتی و درمانی باشد و هم بستری مناسب برای دانشجو جهت آموزش.

هاشمی با اشاره به هدف گذاری دولت به منظور راه اندازی 100 هزار تخت بیمارستانی تا 10 سال آینده، گفت: در حال حاضر نسبت تخت بیمارستانی به ازای هر هزار نفر 1.7 است.

وزیر بهداشت همچنین، تاکید کرد: در کنار درمان و بهداشت باید سیاست گذاری در حوزه آموزش اصلاح شود و طول دوره آموزش در رشته های مختلف تغییر کند تا آموزش پزشکی ما جامعه نگر شود.

هاشمی همچنین، بر ضرورت همکاری و همیاری میان 3 دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی به منظور حل مشکلات موجود در حوزه سلامت تاکید کرد و گفت: لازم است این 3 دانشگاه در عرصه های بین المللی رقابت کنند.

هاشمی همچنین بر توجه همه دانشگاه های علوم پزشکی به حوزه بهداشت و شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی تاکید کرد و گفت: باید به بحث شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی همانند سایر امور توجه بیشتری صورت گیرد.

وی شرط اول موفقیت هر 3 دانشگاه علوم پزشکی را توجه به یک هدف واحد با توان بیشتر بیان کرد و گفت: لازم است کمیته ای مرکب از نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی به منظور ساماندهی پزشک خانواده، نظام ارجاع و مسئول شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی تشکیل شود.

گفتنی است در این جلسه دکتر جیهان طویلا نماینده سازمان جهانی بهداشت، دکتر ثمین صدیقی مدیر نظام های سلامت در دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، پروفسور گوردون رییس فدراسیون جهانی آموزش پزشکی، پروفسور کید رییس سازمان جهانی پزشکان خانواده و روسای دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و ایران حضور داشتند.

این جلسه با هدف بهبود سیستم خدمات بهداشتی و درمانی در استان تهران و ارائه دستاوردهای ارزیابی به سیاست گذاران و ذینفعان برگزار شد.

بهداشت درمان و آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه های علوم پزشکی دولت مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا