کد خبر: 303254 A

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی:

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در دومین گردهمایی معاونین سواد آموزی ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور در استان قم گفت: سواد آموزی تکلیف دینی و شرعی و نقطه میثاق ما با امام، رهبری و ملت ایران است.

به گزارش ایلنا، باقرزاده به طرح های جدید و در دست اقدام سازمان نهضت سوادآموزی اشاره و تاکید کرد: معاونین سواد آموزی استان ها و عوامل استانی باید تمامی همت و تلاش خود را برای عملیاتی نمودن طرح های جدید مهم سازمان مانند طرح خواندن با خانواده ، مراکز یادگیری محلی ، سواد آموزی خود آموز ،حلقه های کتاب و کتابخوانی بکار گیرند و عوامل ستادی نیز باید حمایت های لازم را انجام دهند.

معاون وزیر و رئیس سازمان تصریح کرد: برنامه های و طرح های متعدد و اثر بخشی در استان ها انجام شده و یا در دست اقدام است که قابل تقدیر و تشکر است .

وی به ضرورت رعایت چهار چوب و استاندارد های ملی و بین المللی در تدوین طرح ها و برنامه ها تاکید کرد و گفت: عوامل ستادی و استان ها در تدوین طرح لازم است از الگو های استاندارد و مصوب دراین خصوص استفاده کرده و تمامی ابعاد موضوع مانند تبیین اهداف کلی ،هدف گذاری کمی و کیفی ،زمان بندی اجرایی ،اعتبارات ، پایش و ارزیابی را در تدوین طرح لحاظ نمایند .

باقرزاده سپس به انتظارات سازمان از استان ها پرداخت و گفت : همکاران استانی باید طرح های جدید را دقیق مطالعه نموده، نسبت به توجیه کامل همکاران استانی و شهرستانی و مدیران کل بخصوص همکاران جدید الانتصاب تمام تلاش خود را بکار گیرند.

وی افزود : سامانه سواد آموزی معیار اصلی بررسی عملکرد و تخصیص منابع است. استفاده از سامانه باید بین همه همکاران عمومیت پیدا کند.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در خصوص تامین منابع انسانی مورد نیاز برای فعالیت های سواد آموزی تصریح کرد: بخشنامه مقام عالی وزارت، مبنای اصلی تامین نیروی آموزشی در سواد آموزی است و نباید به هیچ کس وعده استخدام داده شود .

وی خاطر نشان کرد : طبق دستور فانی وزیر آموزش وپرورش تنها منبع تامین نیروی انسانی فعالیت سواد آموزی کارکنان وزارت آموزش و پرورش و بازنشستگان دستگاه های دولتی می باشد .
آموزش و پرورش استان قم پوشش ملت ایران نیروی انسانی
نرم افزار موبایل ایلنا