کد خبر: 303539 A

عضو شورای شهر تهران:

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: مردم در جنوب تهران به گونه‌ای زندگی می‌کنند که گفتن آن جایز نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اقبال شاکری در یکصدوهشتادویکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بازدید از مناطق جنوبی پایتخت گفت: آسیب‌های اجتماعی معضل بزرگ این منطقه است.

وی افزود: در جنوب تهران منطقه خاصی داریم که شرایط مناسب اجتماعی، خدمات اجتماعی و چیزهایی که انسان به آن نیاز دارد با کمبودهای زیادی مواجه است.

شاکری افزود: مردم در این منطقه به گونه‌ای زندگی می‌کنند که گفت آن جایز نیست. از نهادهای مسئول در این منطقه خبری نیست. سامان دادن به مشکلات جنوب شهر تهران تنها از عهده شهرداری بر نمی‌آید.

وی افزود: سرایت آسیب‌های اجتماعی در این منطقه بسیار زیاد است. ما در زمان بازدید از منطقه در خودروی خود مورد حمله قرار گرفتیم.

این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: NGOها در این منطقه فعالیت می‌کنند، در حالی که طبق قانون شرکت‌های پردرآمد باید هزینه بخش‌های اجتماعی خود را پرداخت کنند. این منطقه نیازمند امکانات زندگی و رفاهی است. اگر به آن توجه نکنیم؛ شاهد بروز‌ آسیب‌های اجتماعی در کل تهران خواهیم بود.

مختاباد دیگر عضو شورای شهر نیز درباره بازدید از مناطق جنوبی تهران گفت: شاهد مهاجرت بسیاری از افراد به مناطق جنوبی شهر تهران به دلیل کم‌آبی و بیکاری هستیم.

وی گفت:‌ کم‌آبی ایران را تهدید می‌کند؛ اما همه ما دست روی دست گذاشته‌ایم. دولت و نهادهای مسئول باید این موضوع را مدیریت کنند.

این عضو شورای شهر گفت: آبیاری در تهران همچنان با معیار 10 سال قبل انجام می‌شود. باید به این موضوع رسیدگی شود، چرا که کم‌آبی درد مشترک ماست و معضلات زیادی را به همراه دارد.

 

 

حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران شورای شهر تهران شهرداری مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا