کد خبر: 303671 A

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران:

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران استقرار الگوی برنامه ریزی مبتنی بر مدرسه و تعدیل عدم تعادل های جغرافیایی استقرار مدارس را از مهمترین برنامه‌های عملیاتی مدل الگوی توسعه آموزش وپرورش شهر تهران عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، صبح امروز اسفندیار چهاربند در همایش تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت در دولت تدبیر و امیدکه درتالار اندیشه مرکز همایش های حوزه هنری برگزار شد، اظهار کرد: مطابق طرح تفضیلی شهرتهران در دهه 80، شهر تهران به شهری دانش پایه، هوشمند پایدار و دارای ساختاری مناسب برای سکونت است و آموزش وپرورش شهر تهران تلاش می کند شرایط تعلیم وتربیت رابرای پرورش شهروندانی در تراز این تعریف از شهر تهران فراهم کند.

وی با بیان اینکه باید شرایطی طراحی شود تا پاسخ گویی به این نیاز مرتفع شود، افزود: از یک سال گذشته تلاش هایی در اداره کل شهر تهران انجام شد تا براساس یک مدل مشخص استانی نیازهای آموزش وپرورش مطابق با سند تحول بنیادین و مبتنی بر سیاست های پنجگانه آموزش وپرورش در دولت یازدهم در مدرسه عملیاتی شود تا پیوستگی در رفتار و گفتار مسئولین ارشد و مدرسه به یک بازده مشخص در سرمایه گذاری انسانی و اجتماعی برسد.

چهاربند تصریح کرد: حاکمیت دیدگاه فرصت مدارانه با تفکر مسئله محور، برنامه محوری و برنامه باوری متناسب با تحقق اهداف، مدرسه محوری، فرایندمدارس و پیامد محوری، یکپارچه نگری در اجرای برنامه درسی و تنوع بخشی به منابع مالی براساس رقابت در فعالیت های آموزشی و پرورشی و تأکید بر عدالت آموزشی از رویکردهای حاکم براین مدل استانی درنظرگرفته شده است.

مدیر کل آموزش وپرورش شهر تهران با بیان این که کیفیت در آموزش  وپرورش نامحدود است، خاطرنشان کرد: برای تدوین برنامه های عملیاتی ستاد برنامه ریزی تشکیل شد تا مطابق با آن گزارش عملکرد و تبیین وضع موجود و بیان ماموریت ها و اهداف عملیاتی با رویکرد الزامی، انتخابی و اختیاری در برنامه های آموزش و پرورش در سطح اداره کل ، مناطق و مدارس وانعطاف پذیری در اجرای برنامه ها صورت گیرد.

وی استقرار الگوی برنامه ریزی مبتنی بر مدرسه و تعدیل عدم تعادل های جغرافیایی استقرار مدارس را از مهم ترین برنامه های عملیاتی مدل الگوی توسعه آموزش وپرورش شهر تهران عنوان کرد و افزود: سامان دهی و بهسازی نیروی انسانی با اولویت تأمین کمبود معلم مرد در تمام دوره ها، بهسازی و توانمندسازی نیروی انسانی ، تعدیل مدارس خاص و حمایت از مدارس دولتی و کاهش شکاف طبقاتی در دسترسی به عدالت آموزشی از دیگر برنامه های اداره کل شهر تهران برای اجرای این مدل توسعه  است.

چهاربند ادامه داد: تعمیم طرح تعالی مدیریت مدرسه به 25 درصد مدارس دولتی، نهادینه کردن خودارزیابی، استفاده هوشمندانه از فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجرای مؤثر طرح جامع تقویت و تعمیق فرهنگ نماز، استقرار الگوی تعیین شهریه مدارس غیردولتی و الگوی توسعه مدارس، ارتقای سطح آگاهی و مهارت اولیای دانش آموزان ، افزایش سلامت اداری و تجهیز و خلق منابع مالی جدید از برنامه های این اداره کل در اجرای مدل توسعه آموزش وپروش شهر تهران مطابق سند تفضیلی است .

مدارس دولتی حمایت از مدارس خاص تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت
نرم افزار موبایل ایلنا