کد خبر: 317106 A

طی دو روز گذشته، هویت 11 پیکر از جانباختگان حادثه منا که طی مراحل مختلف به ایران منتقل شده بودند، با استفاده از آزمایش ژنتیک در پزشکی قانونی تعیین هویت شد.

به گزارش ایلنا، از بین 389 پیکری که در مراحل مختلف به ایران منتقل شدند، هویت 22 جسد، ناشناس بود که با نمونه‌گیری ژنتیکی از خانواده‌ها، هویت 11 نفر مشخص شد.

تلاش متخصصین پزشکی قانونی برای تعیین هویت 11 جسد مجهول الهویه همچنان ادامه دارد.

ایران خانواده ژنتیک هویت پیکر
نرم افزار موبایل ایلنا