کد خبر: 325755 A

در حاشیه دومین کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی مطرح شد؛

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: اگر بتوانیم با وجود محدودیت منابع از امکانات بخش دولتی استفاده کنیم، گامهای خوبی برداشته‌ایم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد باقر نوبخت در حاشیه دومین کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی با اشاره به اینکه امیدواریم بعد از رونمایی از بودجه ۱۳۹۵، علیرغم تنگنا‌ها که وجود دارد؛ خبرهای خوشی برای  فرهنگیان و همچنین توسعه عدالت آموزشی بشنوید، اظهار داشت:  از سال ۱۳۹۲ تاکنون اعتبارات آموزش و پرورش بیشترین رشد را داشته و دو برابر شده است، هرچند هنوز کافی نیست.

وی افزود: این بودجه باید میان استان‌های مختلف که استعداد بیشتری برای پذیرش این اعتبارات دارند؛ توزیع شود. برای نخستین بار در بودجه ۱۳۹۵ ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی در نظر گرفته شده است.

نوبخت با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه قرار شده بود دو درصد از سرجمع اعتبارات برای توازن بخشی بودجه‌ها در استان‌ها هزینه شود خاطرنشان کرد: این میزان به سه درصد افزایش یافته است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین درباره چگونگی کمک سازمان‌های مردم نهاد به ارتقای عدالت آموزشی، تصریح کرد: بدون تردید انداختن همه بار این امر به دوش دولت غیر واقع بینانه است. دولت بخشی از امکانات را در اختیار دارد و بخشی نیز در اختیار مردم است. بنابراین با یک هماهنگی و تشریک مساعی با دولت می‌توان نسبت به ارتقای شاخص‌های عدالت آموزشی کمک کرد.

وی با بیان این مطلب که اگر بتوانیم با وجود محدودیت منابع از امکانات بخش دولتی استفاده کنیم، گامهای خوبی برداشته‌ایم، افزود: البته خرید خدمات آموزشی به این ترتیب است که دانش آموزان همچنان رایگان درس بخوانند، ولی دولت موظف نباشد صرفا این پول‌ها را به مدارس دولتی بدهد، بلکه باید سرانه را در اختیار مدارس غیردولتی قرار دهد تا دانش آموزان بتوانند در مدارس غیردولتی رایگان درس بخوانند. باید رقابتی وجود داشته باشد و این نوع مناسبی از تشریک مساعی است.

نوبخت عدالت آموزشی بودجه 95
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر